Nieuw(s) op de website...

Regenpijpen mogen niet meer op de riolering zijn aangesloten: Besluit hemelwaterafvoer in werking

De (on)mogelijkheden van een glasvezel netwerk in onze wijk: Glasvezelnetwerk in Berg en Bos?

Energieloket voor advies en assistentie bij energiebesparende maatregelen:  Energieloket gemeente Apeldoorn

Bestemmingsplan karakteristieke panden NW in werking: Bestemmingsplan Karakteristieke Panden

Gezonde voornemens realiseren met sportieve activiteiten ? Check deze mogelijkheid: Zaalsport Apeldoorn

Nuttige tips om inbraken te voorkomen: Flyer inbraakpreventie  en artikel: Preventietips woninginbraken  

Buurtpreventie via de WhatsApp groep : iedere bewoner kan meedoen : Buurtpreventie WhatsApp groep

Seniorenhulp beschikbaar via Stimenz (voorheen "Wisselwerk"): Seniorenhulp