Nieuw(s) op de website...

Energieloket voor advies en assistentie bij energiebesparende maatregelen: Energieloket gemeente Apeldoorn

Bestemmingsplan karakteristieke panden Noord West in werking: Bestemmingsplan Karakteristieke Panden

Gezonde voornemens realiseren met sportieve activiteiten ? Check deze mogelijkheid: Zaalsport Apeldoorn

Het menu item "Bewoners"bovenaan de pagina's is uitgebreid met een submenu item "Veiligheid".

Nuttige tips om inbraken te voorkomen: Flyer inbraakpreventie  en artikel: Preventietips woninginbraken  

Zieke bomen langs Amersfoortseweg worden gekapt : Bomenkap Amersfoortseweg

Buurtpreventie via de WhatsApp groep : iedere bewoner kan meedoen : Buurtpreventie WhatsApp groep

Seniorenhulp beschikbaar via Stimenz (voorheen "Wisselwerk"): Seniorenhulp