Nieuw(s) op de website...

De laatste editie van ons wijkblad is beschikbaar via de website  :   Editie maart 2016

Zieke bomen langs Amersfoortseweg worden gekapt : Bomenkap Amersfoortseweg

Buurtpreventie via de WhatsApp groep : iedere bewoner kan meedoen : Buurtpreventie WhatsApp groep

Inzameling herbruikbare goederen via nieuw initiatief van Circulus : BEST-tas van Circulus

Andre ter Horst is BOA voor Apeldoorn West : Even voorstellen

Nieuwe wijkagent Sharon Koenders en tijdelijke vervanging : Wijkagent Berg en Bos

Fietsen met het Fietsgilde staat ook dit jaar weer op de agenda : Fietsen met het Fietsgilde in 2016

Seniorenhulp beschikbaar via Stimenz (voorheen "Wisselwerk"): Seniorenhulp