Skip to main content

Wijk Berg en Bos

Het stadsdeel Berg en Bos ligt in het westelijk gedeelte van Apeldoorn en is 163 hectare groot, inclusief bosgebied ruim 300 ha. Het wordt begrensd door de N344 (Amersfoortseweg), Jachtlaan en Asselsestraat. De J.C. Wilslaan deelt het gebied diagonaal in tweeën en vormt de zuidwestgrens van het woongebied.[2] Dit telt ongeveer 2.100 inwoners en stamt grotendeels uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Kenmerkend is de ruime opzet met ‘meanderende’ lanen, een bijzondere constellatie van de bebouwing en de nog alom aanwezige bebossing.

Laatste nieuws

Buurtpreventie Alert WhatsApp

Door Gustaaf van den Brand en André Conradi

In de het verleden heeft u over het burgerinitiatief buurt WhatsApp kunnen lezen in ons wijkblad. De politie juicht dit soort initiatieven eveneens van harte toe. In diverse plaatsen en wijken in Nederland blijken de WhatsAppgroepen zeer succesvol te kunnen zijn om de veiligheid in en om de wijken te verbeteren.

De buurapp inonze wijk die wij in 2016 zijn gestart is ondertussen zeer succesvol en heeft een zeer groot aantal leden in onze wijk : elke bewoner van onze wijk die WhatsApp gebruikt kan meedoen!

Ofschoon wij ook al een bewonerscollectief bij Vigilat hebben georganiseerd die dagelijks in onze wijk patrouilleert, blijken er helaas nog steeds vervelende situaties voor te doen die het veiligheidsgevoel in onze wijk aantasten.  Gustaaf van den Brand is de initiator en André Conradi beheerder van de WhatsAppgroep.

Stuur uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar de beheerder van de wijkvereniging en u wordt toegevoegd aan de groep. Doe dat het liefst per e-mail aan het adres bergenbos21@gmail.com (klik op het mailadres om een bericht aan te maken…)

Een groep kan uit maximaal 80 personen bestaan. Indien er zich meer wijkbewoners aanmelden zal de groep gesplitst worden waarbij de beheerder aan de extra groep(en) mee zal doen. Vanwege de grote deelname hebben wij de groep gesplitst in een een noordelijke en zuidelijk deel. Zo blijft er een netwerk ontstaan waarmee de gehele wijk Berg en Bos gedekt is.

Hoe de parkeerchaos ontstond..

Een korte samenvatting van de oorzaken van de parkeerchaos in de wijk in de week van 8 – 12 augustus 2023:

Accres is verantwoordelijk voor de afhandeling van het parkeren bij Stadspark Berg en Bos. Op drukke dagen wordt de Wilslaan afgesloten tussen de ingang van het Park en de kruising van de Wilslaan met de Soerenseweg. Het afgesloten wegdeel dient daarna als parkeerplaats en wordt daarbij eenzijdig vanuit de richting van de Amersfoortseweg gevuld. Verkeer vanaf de Amersfoortseweg kan rechtstreeks de tijdelijke parkeergelegenheid op rijden. Verkeer vanaf de Laan van Spitsbergen moet omgeleid worden via Nepvuelaan en/of Jachtlaan naar de Soerenseweg. Dat verkeer ontmoet op de “P” routeborden langs de route die ook lijken aan te geven dat daar geparkeerd kan worden. Langs de Soerenseweg geldt geen parkeerverbod en mogen in principe auto’s geparkeerd worden in de berm. Dat is niet gewenst maar ook niet verboden en dus niet  te handhaven.

Zodra er een auto parkeert is het hek van de dam en volgen er meer. Dat heeft tot gevolg dat de overloopparkeerplaats langs de Wilslaan niet vol loopt. Dat heeft ook tot gevolg dat auto’s die niet op weg zijn naar de Apenheul niet naar die parkeerplaats gaan en linksaf de Soerenseweg op rijden richting onze wijk. Dat verkeer ontmoet de parkeerders op zoek naar de Wilslaan parking, et voilá: een verkeerd en parkeerchaos.

Dit probleem kan helaas niet even snel opgelost worden. De gemeente wijst (hand in hand met Apenheul) oplossingen met transferia aan de rand van de stad van de hand en gaat voor een dubbelparkeerdek op de grote parkeerplaats P1 en P2. Of en hoe dit past in de huidige wetgeving is wat betreft de wijkvereniging een vraagteken. Omwonenden zullen zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij een betonkolos voor hun deur. Hoe daarnaast de verkeersstromen geregeld gaan worden op drukke dagen blijft een puzzel die o.i. geen goede oplossingen kent.

Parkeer- en verkeerschaos

Op 12 Augustus 2023 is volgende mededeling  per e-mail aan bewoners van onze wijk gestuurd:

Het is de afgelopen dagen een gekkenhuis geweest v.w.b. het verkeer en parkeren t.b.v. Apenheul en in mindere mate het Boschbad.

Als bestuur van de wijkvereniging hebben we dagelijks contact met de gemeente, Accres (parkeerbeheer) en met de afdeling handhaving.

Zelden was er zoveel parkeerchaos in de wijk en is ook veel dieper in onze wijk gedrongen dan ooit tevoren. Zelfs de Juniperlaan, de Seringenlaan en andere naburige straten hebben volgestaan met geparkeerde auto’s. Eigenlijk is het een probleem dat al 40 jaar oud is en telkens in een andere verschijningsvorm naar voren komt. Wij zijn al langere tijd met de gemeente in gesprek om aan oplossingen te werken, waaronder uitbreiding van het parkeervergunningengebied (mild regime, zodat de bewoners hier nauwelijks last van ondervinden). Daarnaast brengen we ook continu suggesties en ideeën in om deze problematiek op te lossen. Zonder hier al te diep op in te gaan is ons gevoel dat de gemeente ons op dit moment wel serieus neemt en dit is weleens anders geweest.

Dit moet overigens ook wel, want de huidige situatie levert niet alleen parkeerchaos en veel overlast op, maar ook opstoppingen en ronduit onveilige verkeerssituaties. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Daarnaast zien we ook een verantwoordelijkheid voor andere partijen die via hun digitale kaartverkoop wel degelijk invloed hebben op de situatie.

Weet in ieder geval dat wij als bestuur van de Wijkvereniging er alles doen wat binnen ons bereik ligt om dit op te lossen. Voor het 2023 verwachten we geen wonderen. Voor het seizoen 2024 zal het beter geregeld moeten zijn.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkvereniging Berg en Bos.

Laatste nieuws

– Nuttig en actueel  –

Kookboek voor Berg en Bos