Wijk Berg en Bos

Het stadsdeel Berg en Bos ligt in het westelijk gedeelte van Apeldoorn en is 163 hectare groot, inclusief bosgebied ruim 300 ha. Het wordt begrensd door de N344 (Amersfoortseweg), Jachtlaan en Asselsestraat. De J.C. Wilslaan deelt het gebied diagonaal in tweeën en vormt de zuidwestgrens van het woongebied.[2] Dit telt ongeveer 2.100 inwoners en stamt grotendeels uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Kenmerkend is de ruime opzet met ‘meanderende’ lanen, een bijzondere constellatie van de bebouwing en de nog alom aanwezige bebossing.

Laatste nieuws

Idee en bus

Een buslijn werd eruit gegooid,
de passagiers werden berooid
van hun ritjes naar de stad.
Een hele buslijn op zijn gat?
Men klaagde ach en klaagde wee!
Wie bedacht dit onzalige idee,
nam deze korte metten,
en heeft het achteloos gewaagd
dit malle standpunt door te zetten?
’t Was toch niet teveel gevraagd,
een eenvoudig ritje met de bus
naar de dokter of je zus,
een boodschap op de markt halen,
zijn bepaald geen bacchanalen!
Nee, horend bij de groep van 60 plus
stap je lekker op de bus
en je komt waar je wil wezen!
Ooit werd door de overheid het O.V. aangeprezen
Je zag elkaar bij de abri om de hoek
en nu geen bus meer? LARIEKOEK!
Maar een paar slimme luitjes
dachten met een handvol duitjes
laten wij op gezette tijden
ons eigen kleine busje rijden!
Met vrijwilligers aan het stuur
drukt dat zeker de factuur!
Stoere dames, stoere heren
wilden graag een rit proberen.
En met deze kloeke senioren
was de stadslijn weer herboren!

In memoriam Chris Laukens (1947-2021)

Tot ons verdriet bereikte de Wijkvereniging het bericht dat Chris Laukens op 7 november jl., op 74 jarige leeftijd is overleden ten gevolge van een ernstige ziekte. Onze, zeer gewaardeerde, voormalige penningmeester en ledenadministrateur (2007 – 2014) verhuisde enkele jaren geleden met zijn geliefde echtgenote Corry naar een gerieflijke flat nabij het Loo. Vanaf 1988 woonde het echtpaar Laukens, met hun dochter Susan, aan de Wildernislaan, waar Chris na zijn werkzame leven als registeraccountant nog een klein adviesbureau runde. Dit om ‘niet in ledigheid te geraken’, aldus Chris in het verslag van de ALV in 2007. Daar was zeker geen sprake van, want Chris deed er nog een aantal andere penningmeesterschappen bij, om ‘samen met anderen inspanningen te leveren ten dienste van onze maatschappij, om zo voor elkaar het leven in de directe omgeving zo aangenaam mogelijk te maken’ zei Chris in 2007, en dat kenmerkte hem in hoge mate.

Laatste nieuws

Nuttig en actueel

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn