18 grote eiken in de Sparrenlaan worden gekapt

Voor onze wijk zou een dergelijk bericht gelijk vraagtekens oproepen en waarschijnlijk tot protesten leiden. Want zoiets kan natuurlijk niet in onze groene wijk!
Maar het kappen van de bomen is het begin van de afronding van een zeer bijzonder proces dat afgelopen jaar door de wijkvereniging, in het bijzonder door ons bestuurslid Arjan Speelman is geïnitieerd en begeleid in de Sparrenlaan. Het project werd technisch ondersteund door DOOR1DEURMEDIATION uit Apeldoorn. De Sparrenlaan is een laan met een smal wegdek, waarbij de inmiddels breed uitgegroeide bomen in de smalle berm bijna in het wegdek staan. Wortels duwen het asfalt en de berm omhoog en de brede kronen zorgen naar verhouding voor veel ongewenste schaduw en veel bladoverlast in de herfst. Het mag duidelijk zijn dat de situatie daar niet optimaal veilig en altijd plezierig is.

Tenminste dat vinden een aantal bewoners, andere bewoners denken daar anders over. Vanuit de gemeente was er ook de wens iets aan de groensituatie te doen.
Daarmee ontstond het plan om met hulp van internet alle bewoners te betrekken om tot een gedragen oplossing te komen. In het project konden alle bewoners anoniem hun mening kwijt en gaven zij antwoorden op vragen die moesten bijdragen aan een oplossing. Wel het experiment heeft buitengewoon gewerkt en het resultaat is anders geworden dan allen, inclusief de groen experts van de gemeente hadden voorzien.
De grote bomen gaan verdwijnen, de weg wordt verbeterd en de Sparrenlaan krijgt, zoals het aan de naam verplicht is, naaldbomen in de bermen. Het experiment waarbij alle bewoners van de Sparrenlaan waren betrokken werd een succes. Voor alle details, verwijs ik U graag naar de tekst in het komende wijkblad (2013-1).

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn