Wijk Berg en Bos

Het stadsdeel Berg en Bos ligt in het westelijk gedeelte van Apeldoorn en is 163 hectare groot, inclusief bosgebied ruim 300 ha. Het wordt begrensd door de N344 (Amersfoortseweg), Jachtlaan en Asselsestraat. De J.C. Wilslaan deelt het gebied diagonaal in tweeën en vormt de zuidwestgrens van het woongebied.[2] Dit telt ongeveer 2.100 inwoners en stamt grotendeels uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Kenmerkend is de ruime opzet met ‘meanderende’ lanen, een bijzondere constellatie van de bebouwing en de nog alom aanwezige bebossing.

Laatste nieuws

Nieuwe regels uitritten

Op 23 maart j.l is de Beleidsregel Uitwegen 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn:

“overwegende dat er behoefte bestaat aan uitleg en nadere invulling van de weigeringsgronden voor een vergunning voor een uitweg (lees “uitrit’); gelet op artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2014 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; heeft het college besloten de nieuwe Beleidsregel Uitwegen 2023  vast te stellen”.

Dit gaat betekenen dat u niet zomaar een uitrit kan wijzigen of toevoegen naar eigen idee. De regels vindt via de volgende link : Beleidsregel Uitwegen 2023

Bij aanpassing van de inritten naar uw eigen woning adviseren wij u de gewenste wijziging eerst te toetsen aan de beleidsregels. Indien dit niet mogelijk lijkt is het verstandig eerst in overleg te treden met de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente. De gemeente is van zins handhavend op te treden waar nieuwe of gewijzigde uitwegen niet voldoen aan de gestelde regels.

 

Enquête Berg en Bos 2023

In het verlengde van de Vitaliteitsagenda heeft de wijkvereniging een enquete gehouden in de maanden februari/maart 2023 onder de bewoners van de wijk Berg en Bos. Die enquête is huis aan huis verspreid en kon digitaal en schriftelijk worden ingediend.

Onder de vitaliteitsagenda van onze wijk krijgen de volgende vier punten extra aandacht:

  • Behoud van het unieke karakter van Berg en Bos,
  • Werken aan een fijne gemeenschap voor alle generaties,
  • Creëren van een goed evenwicht tussen wonen en werken,
  • Bieden van hulp bij de verduurzaming van huizen.

In onze enquête hebben wij ingezoomd op de volgende onderwerpen:

  • Activiteiten in de wijk
  • Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Bereikbaarheid
  • Wonen
  • Wijkvereniging

De resultaten van onze enquête zullen met de bewoners worden gedeeld op de Algemene Leden Vergadering die gepland staat voor 18 april 2023.

Zie ook de samenvatting in de bijlage Vitaliteitsagenda Berg en Bos. Verdere details rond de vitaliteitsagenda’s  kunt u vinden op de website van de gemeente  via de link Vitaliteit agenda’s Apeldoorn

 

10 mei 2023: Voorlichtingsavond brandpreventie

In het wijkblad van de wijkvereniging Berg en Bos van december 2022 is onder het kopje “Veiligheid in de wijk”aandacht gevraagd voor het natuurbrandgevaar. Dit natuurbrandgevaar manifesteerde zich heftig in het extreem warme en droge jaar 2022 maar ook reeds in de warme, droge jaren van 2018, 2019 en 2020.

U woont in een schitterend groen gebied van onze mooie gemeente Apeldoorn en de Veluwe. Dit wilt u vast zo houden! Wij ook! Ik ga graag met u in gesprek op de voorlichtingsavond over natuurbrandveiligheid op 10 mei 2023. Op deze avond hoop ik duiding te geven van het natuurbrandrisico waar we nu in Nederland mee te maken hebben en nog belangrijker u handelingsperspectief te bieden om dit risico ook vanuit de woonomgeving mede beheersbaar te maken. Veelal kan, met kleine maatregelen, die ook nog een positief effect kunnen hebben op o.a. biodiversiteit en verduurzaming, het natuurbrandrisico al aanzienlijk worden verkleind.

Boomkroonjuwelen in park Berg en Bos

Met de heropeningen van Paleis het Loo als aanleiding werkt Apeldoorn met veel partijen sinds 2022 aan het project Koninklijke Veluwe. Om zo de stad voor bewoners, maar ook voor bezoekers nog meer op de kaart te zetten als de groene en royale hoofdstad van de Veluwe.

In dit project werkt “Apeldoorn Partners” (citymarketing) samen met Accres en de gemeente Apeldoorn aan een tijdelijk kunstproject in de natuur. Twee Apeldoornse kunstenaars zijn gevraagd om vier kunstwerken te maken die geïnspireerd zijn op de Koninklijke thematiek en die worden geplaatst in vier bomen in Stadspark Berg en Bos. Voor een periode van twee jaar zijn de zogenaamde boomkroonjuwelen (kunstwerken) te bewonderen voor de bezoekers aan het park. Daarnaast wordt een audiotour van ca. 60 minuten door het stadspark gemaakt waarin verhalen over de kunstwerken verteld worden met natuurlijk de historische verhalen over het stadspark zelf.

Op dit moment wordt gewerkt aan alle praktische zaken als vergunning en plaatsing en werken de kunstenaars aan de kunstwerken. Doel is de boomkroonjuwelen en de audiotour in april dit jaar te openen, rondom de grootse heropening van Paleis het Loo.

Daar zullen wij als wijkvereniging natuurlijk ook de nodige aandacht aan besteden: wordt vervolgd..

Betonnen parkeerkolos in Berg en Bos?

De onder aanvoering van wethouder Willems voorgestelde oplossing om 2 velden van AGOVV te confisqueren als permanente overloopparkeerplaats voor de Apenheul heeft schipbreuk geleden.

B&W blijken plotseling als enige reeële optie te hebben gekozen voor een dubbeldeks parkeergebouw op het parkeerterrein langs de R.Nepvuelaan. Het voorstel  ” Raadsbrief parkeren Berg en Bos ” is op 29 november 2022 ingediend door B&W en werd na stemming aangenomen door de gemeenteraad.

De wijkvereniging is het niet eens met deze route. Bovendien is deze optie al gedoemd is te mislukken vanwege het gebrek aan stikstofruimte. Met verder de recente uitspraak in de Porthos zaak zal het vrijwel onmogelijk blijken stikstofruimte te vinden voor een dergelijk groot bouwproject op een lokatie die bovendien vrijwel in een Natura 2000 gebied ligt.

De wijkvereniging blijft streven naar een oplossing waarbij bezoekers aan de Apenheul parkeren in transferia buiten de stad zoals bijvoorbeeld bij de Cantharel..

Laatste nieuws

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn