Skip to main content

Aanpassing papier- en glasbak Callunalaan

De glasbak staat tegenover de kleuteringang van de Berg en Bosschool waar het een aantal malen per dag een komen en gaan van kleuters is.
Rond de glasbak liggen altijd veel glasscherven: dit gaat niet samen met spelende kleuters.

 

De wijkvereniging heeft daarom de gemeente verzocht de glasbak van die locatie te verwijderen.

Circulus heeft hiermee ingestemd maar verzocht om bij wijze van proef als alternatief een container voor plastic afval op die locatie te mogen plaatsen. Uit het oogpunt van hygiëne en netheid hadden wij daar onze bedenkingen bij.
Afgesproken is daarom de situatie de komende maanden te monitoren.
Mocht het gebruik niet bevredigend zijn en/of indien er vervuiling rond de locatie plaatsvinden dan wordt deze plastic container weer verwijderd.

Ten aanzien van de papiercontainer hebben wij ook opgemerkt deze overbodig lijkt in onze wijk.
Medio maart 2015 zullen wij de situatie met de gemeente evalueren.

Wij hadden via de gemeente begrepen dat Circulus de container begin januari 2015 zou wisselen.
Inmiddels is de actie inmiddels al uitgevoerd.

tekst – Otto Verkerke