Aanpassing wegonderhoud

In de aankondigingen van het komende onderhoud aan de wegen in onze wijk is bewoners gelegenheid tot inspraak in het ontwerp gegegeven. De gemeente heeft diverse reactie ontvangen en met betrokkenen overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een tweetal wijzigingen van het ontwerp. In de bijlage  Terugkoppeling ontwerp bewoners  kunt u zien en lezen wat er is besloten.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn