Aanpassingen op de Burg. Roosmale Nepveulaan

De parkeersituatie naast ingang van park Berg en Bos is veranderd.

R.Nepveulaan 4Bewoners van de Burg. Roosmale Nepveulaan hebben met de gemeente het parkeren rond de ingang van de parkeerplaats van Park Berg en Bos aangekaart. Het grootste deel van de Burg. Roosmale Nepveulaan is omzoomd met paaltjes ter voorkoming van parkeren in de bermen. Ter hoogte van de kruising met de Ribeslaan is er een strook naast de weg betegeld waarbij de paaltjes zijn verschoven richting berm. Ofschoon het doel van deze strook tegels een trottoir voor voetgangers lijkt te zijn, wordt het in de praktijk gebruikt om auto’s te parkeren.

Dit wordt in de hand gewerkt doordat de tegels niet op trottoirhoogte maar op straatniveau zijn aangebracht. In de praktijk moeten passerende voetgangers de auto’s aan de straatzijde passeren, met als gevolg dat zij daardoor midden op de weg lopen. Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties.

Daar ook de parkeersituatie op dit laatste stukje van de Burg. Roosmale Nepveulaan voor de nodige overlast zorgde, zijn omwonenden de discussie aangegaan met de gemeente om de situatie te verbeteren. Daarbij is in goed overleg besloten om de paaltjes ca. 1 meter te verplaatsen richting weg. Hierdoor wordt parkeren lans de weg onaantrekkelijk en ontstaat tot voorbij de kruising met de Ribeslaan een veilige passage voor voetgangers. Een en ander is door gemeentewerken midden december gerealiseerd.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn