Aanpassingen rotonde Jachtlaan en Laan van Spitsbergen

September 2017 

De gemeente heeft op een inloopavond in de StayOK op 3 juli j.l. belangstellenden getoond wat haar plannen zijn rond de kruispunten jachtlaan-Wilslaan (rotonde) en het kruispunt Asselsestraat-Laan van Spitsbergen. Omdat aanpassingen aan zowel rotonde als het kruispunt aan de Asselsestraat hebben ook gevolgen voor onze wijk is de wijkvereniging betrokken bij de zoektocht naar oplossingen.

De rotonde in de kruising Jachtlaan-Wilslaan wordt aangepakt. Hier komen de veranderingen niet ten voordele van het autoverkeer maar wordt ingezet op verbetering van de veiligheid van fietsers. Het fietspad van de rotonde wordt omhoog gebracht zodat het duidelijker zichtbaar wordt voor de automobilisten ( zie tekening : Aanpassingen Rotonde Jachtlaan)

 

Toch blijft de situatie met fietsers op die rotonde gevaarlijk voornamelijk door het rijgedrag van fietsers. Ze rijden maar al te vaak met hoge snelheid over het fietspad zonder op of om te kijken, want”ze hebben toch voorrang…!” Tijd om naast aanpassingen ook de fietsers op die rotonde beter op te voeden: kijken voor je de oversteek waagt, alleen met de rijrichting mee, en niet in tegenovergestelde richting over het rotonde fietspad scheuren. Een paar meer borden voor fietsers zouden hier geen kwaad doen..

Voor het kruispunt Asselsestraat- Laan van Spitsbergen is een aanpassing voorgesteld om een goede afwikkeling van Apenheulbezoekers naar het tijdelijke parkeerterrein bij AGOVV mogelijk te maken. Tegelijkertijd wil men ook de veiligheid van fietsers op dat kruispunt verbeteren. Dit ontwerp leidde echter tot een hele reeks reacties en commentaren van buren en gebruikers. De nieuwe situatie zoals gemeente die voorstelde kunt u inzien via de volgende link: Voorstel gemeente kruising Asselsestraat-Laan van Spitsbergen.

De wijkvereniging heeft onder andere vragen gesteld bij het verwijderen van de linksaffer naar de Asselsestraat vanaf de Laan van Spitsbergen (gaat mogelijk stremmingen veroorzaken op de rotonde). Op de geplande aanpassingen aan de rotonde hebben wij o.a. bovenstaande vraagtekens gezet.

De gemeente heeft alle commentaren en suggesties ter harte genomen en beoordeelt de kruising nogmaals met medeneming van de commentaren van omwonenden. Bijgaand de recente reactiebrief van de gemeente waarin aangegeven wordt wat er nu staat te gebeuren : Reactienota gemeente aanpassingen kruising Asselsestraat-Laan van Spitsbergen

 Tekst Otto Verkerke

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn