Skip to main content

Aanpassingen wildrooster Soerenseweg

Maart 2019

Door Otto Verkerke

Het nieuwe wildrooster in de Soerenseweg veroorzaakt geluidshinder door bandenlawaai van auto’s die over de roosters rijden en dat meestal met een (veel) te hoge snelheid doen. Daar is een oplossing voor gevonden en die is intussen gerealiseerd:

Niewe roosters

 

Lees meer in de laatste editie van het wijkblad….