Skip to main content

Aanzet bestemmingsplan Julianatoren

Op 24 april 2013 is er een kort overleg gevoerd met de heer P.Geurts, bestuurlijk jurist gemeente Apeldoorn over het concept ontwerp bestemmingsplan Koningin Julianatoren. Hij heeft een toelichting gegeven op de uitgangspunten voor dit bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Koningin Julianatoren omvat twee locaties, het recreatiepark met parkeerterreinen langs de Amersfoortseweg en het parkeerterrein op voormalig motelterrein langs de J.C.Wilslaan.
Er is afstemming geweest met de directie van Koningin Julianatoren en er is voorlopig besloten dat er op basis van de huidige bestaande situatie, slechts twee bestemmingen in dit plan zullen worden vastgelegd.

* Bestemming 1 betreft Cultuur en ontspanning en omvat het bebouwde recreatiepark terrein.
De nu aanwezige bebouwing zal worden vastgelegd in bouwvlakken op de plankaart en er zullen nadere beschrijvingen komen over percentage bebouwd oppervlak, bouwhoogten (onder boomtoppen), goothoogte etc.
Verder het overgangsgebied (picknick zone) tussen het bebouwde recreatieterrein en het daarachter liggende bos (nu onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan park Berg en Bos en omgeving) krijgt eveneens een de bestemming Cultuur en ontspanning echter zonder bouwmogelijkheden.

* Bestemming 2 betreft Natuur en omvat twee locaties:

  1. het bestaande parkeerterrein in de bosomgeving ten noorden van het park en krijgt daar de functieaanduiding parkeren
  2. het bosgebied langs de J.C.Wilslaan, ook hier met de functieaanduiding parkeren.

Er wordt in dit bestemmingsplan geen rekening gehouden met mogelijke toekomstplannen. Daarvoor zal terzijnertijd een aanpassing van het nu in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan nodig zijn.

Tekst Henk Otto – Wijkvereniging Berg en Bos