Skip to main content

Verkeersveiligheid Apeldoorn

Van 13 april tot en met 25 mei ligt het concept Actieplan Verkeersveiligheid Apeldoorn ter inzage voor iedereen. Tijdens de inzage periode kunnen hierop zienswijzen worden ingediend.

Doel van het concept Actieplan Verkeersveiligheid Apeldoorn is om het aantal verkeersslachtoffers in Apeldoorn te verminderen. In het plan worden maatregelen beschreven om dit doel te bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen van de infrastructuur, verlaging van de maximum snelheid op een aantal hoofdwegen en maatregelen die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding.

Bekijk het concept  Actieplan Verkeersveiligheid Apeldoorn

In dit plan staan geen acties die betrekking hebben op wegen in en rond onze wijk. Mocht u daar een mening over hebben of anders over denken, laat dat zeker aan de gemeente weten.

Het concept is ook in te zien bij het Apeldoorns Omgevingsloket. De medewerkers van het omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het indienen van een zienswijze- , het maken van een afspraak en over de locatie van het Apeldoorns omgevingsloket vindt u op http://www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket