Skip to main content

AED/reanimatie avond Baptisten Gemeente

November 2017

Op 30 november j.l. heeft de Baptisten Gemeente in hun kerkgebouw aan de Bosweg 77 een AED/reanimatie avond gehouden.

Onder leiding van een reanimatie-instructeur  en een O.K verpleegkundige, hebben de aanwezigen geleerd hoe met behulp van een AED gereanimeerd kan worden. Het AED apparaat hangt in het gebouw dus kan het wellicht interessant zijn voor de wijk. Bovendien heeft een kerklid die vlakbij  ons kerkgebouw woont een sleutel zodat er ook gebruik van gemaakt kan worden door buurtbewoners.

Bij urgent benodigde hulp met een AED kunt u daarvoor de heer  Groothedde benaderen onder telefoon nummer 0642187219.

Berenda Brouwer, Baptisten  Gemeente  Apeldoorn