Skip to main content

AGOVV denkt aan 4000 zitplaatsen, 1500 meer dan ooit is voorzien

In het concept voorstel bestemmingsplan is sprake van meer dan 3000 toeschouwersplaatsen met uitloop van 15%, waar nog bij moeten worden geteld 20 skyboxen met ieder twaalf zitplaatsen. In totaal gaat het dan dus opeens over 4000 plaatsen. Dat is in schrille tegenspraak met de 2500 die genoemd werden, toen de wijkraden acht jaar geleden door de gemeente werden geïnformeerd over de plannen van AGOVV voor betaald voetbal. EN TOEN GING HET OVER EEN TIJDELIJKE SITUATIE.

Verder gaat het concept voorstel uit van de situatie dat het bezoekersverkeer via de hoofdwegen wordt aan- en afgevoerd. Voor het gemak is ook de J.C.Wilslaan als hoofdweg opgevoerd. Dat is echter gewoon een straat in de woonwijk, waar straks een 30 km. zone geldt ! Het mag duidelijk zijn dat de woonwijken pieken van meer dan 3000 bezoekers – dat is meer dan een 2e paasdag bij Apenheul – niet aan kunnen en niet zullen accepteren.

tekst Henk Otto

Raad krabt zich achter oren over extra plaatsen in stadion AGOVV
De toeschouwerscapaciteit van het voetbalstadion omlaag brengen door een tribune en skyboxen toe te voegen. Een passage daarover in het nieuwe bestemmingsplan voor AGOVV is niet geloofwaardig, vindt de Apeldoornse VVD-fractie. VVD-raadslid Riek van Dijk refereerde gisteren tijdens de politieke markt aan een publicatie in de Stentor.

Wethouder Jolanda Reitsma noemde het daarin voor de buurt belangrijk dat door het vervangen van staplaatsen door de nieuwe bebouwing er minder toeschouwers naar stadion Berg en Bos kunnen. De profclub heeft echter geen staplaatsen in gebruik. “Het bestemmingsplan moet wel realistisch zijn’’, zei Van Dijk.

De wethouder zei zich ‘te kunnen voorstellen’ dat die passage wordt aangepast. Dat de toeschouwerscapaciteit beperkt blijft is een van de belangrijkste constateringen, legde ze uit.

Toch zijn sommige partijen in de raad ook daarover kritisch. Weliswaar was het gisteren slechts een informerende bijeenkomst over het ‘concept-voorontwerp’ bestemmingsplan, maar duidelijk werd dat enkele partijen kritisch zijn over de randvoorwaarden die AGOVV krijgt. Evert Mulder ( SGP) herinnerde zich dat het uitgangspunt diende te zijn de huidige situatie op Berg en Bos. “Uitbreiding gaat buiten die kaders.’’ Peter Buijserd (CDA) onderschreef dat. Ben Hendrikse (Gemeentebelangen) vindt dat je niet veel bezwaren kunt hebben tegen de mogelijkheden die AGOVV in het bestemmingsplan krijgt, “anders duw je die club het stenen tijdperk in.’’ Wel ziet hij een glijdende schaal. “Bij circa 3200 plaatsen komen er vijftien procent bij tot 3680. Dat kan een heikel punt worden,’’ denkt hij.

Bron De Stentor 29-01-2010