Skip to main content

AGOVV hoopt in winterstop nieuwe tribune te bouwen

Commentaar.
Het is zeer de vraag of AGOVV deze winter mag bouwen. Het huidige voorstel dat de wijkverenigingen uit de krant mogen vernemen wijkt af van de voorstelling zoals die een jaar gelden is getoond. Hier is sprake van een hoog gebouw met business boxen, die zoals wij mogen vernemen ook nog als bedrijfskantoor zal worden verhuurd. Daarmee verandert de bestemming van het sportpark wel zeer sterk van een amateur sportcomplex naar een bedrijf bestemming. Daarmee wordt wel een zeer sterke ingreep gedaan in het bestemmingsplan West. Overigens zullen de wijkverenigingen op korte termijn nader worden geïnformeerd. Wij wachten af.
tekst Henk Otto

AGOVV hoopt op korte termijn te starten met de bouw van een tribune met twintig skyboxen op het braakliggende terrein achter n van de doelen op het hoofdveld. Commercieel directeur Jan Artz denkt dat in de winterstop met de bouw kan worden begonnen. De gemeente Apeldoorn schetst dat als een ‘erg optimistisch scenario’.

“We hebben vorige week met de mensen van AGOVV gesproken en toen hebben we de bereidheid getoond mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan’’, zegt gemeentewoordvoerder Toon Schuiling. Hij geeft aan dat er van AGOVV- kant nog wel een officieel verzoek tot vrijstelling van dat plan ingediend moet worden. “Dan pas kan de ruimtelijke procedure worden opgestart. Op welke termijn vervolgens de benodigde vergunning afgegeven wordt? Moeilijk aan te geven.AGOVV-04
Maar bouwen in de winterstop is een erg optimistisch scenario.’’

Artz is echter een positivo en verwacht dat de bouwlieden in de winterstop aan de slag kunnen.  “Alleen als er wekenlang vorst is, lukt dat niet’’, zegt de commercieel directeur met een kwinkslag. Hoewel zijn planning wat hoog gegrepen lijkt, liegen Artz’ plannen er niet om. De ontwerpen zijn het best te vergelijken met de situatie zoals die eind jaren negentig in het Arnhemse stadion Nieuw-Monnikenhuize was. Achter n van de doelen stond destijds ook een aantal skyboxen. Uiteraard betreffen de Apeldoornse plannen een moderne variant.

In het gebouw, dat twee verdiepingen zal tellen, komen niet alleen twintig skyboxen met in totaal 240 luxe tribuneplaatsen. Ook biedt het plaats aan een restaurant en bar voor de businessclubleden. Tevens komt er een shop. Artz: “Ik ben daarover met sportmerk Hummel nog in onderhandeling.’’ Dat de tekeningen die hij showt bijzonder fraai zijn, lijdt geen twijfel. De plannen rechtvaardigen echter wel de vraag hoe het allemaal bekostigd gaat worden. Volgens Artz bedragen de geraamde kosten vijf tot zeven ton.

Terwijl AGOVV door de KNVB bij aanvang van dit seizoen toch echt is ingedeeld in categorie 1. Hetgeen betekent dat de club onder curatele staat van de voetbalbond.

Artz: “We doen dit op basis van een leaseconstructie. Dat is allemaal al rond en de kosten moeten in vijf jaar worden afgelost. De verwachting is dat de nieuwe businessclub vier tot vijf ton per jaar op gaat leveren.’’ De eerste sponsors wist hij bovendien al te enthousiasmeren. “We hebben al zeven boxen verkocht. Ja, daar zitten ook nieuwe sponsors bij.’’

Het ontwerp van de nieuwe tribune van AGOVV die onder meer plaats biedt aan twintig skyboxen en een restaurant.

Bron de Stentor 23-10-2009