Skip to main content

AGOVV wil skyboxen snel, en dus illegaal, realiseren

Commentaar

Jarenlang kun je via een gedoogsituatie gebruik maken van formeel illegale bebouwingen. En na veel vertraging, veroorzaakt binnen de eigen AGOVV organisatie, komen dan eindelijk voorstellen voor aanpassingen van het geldende bestemmingsplan. De gemeente werkt vlot mee en de bestemmingsplan procedure gaat van start.

En dan heeft men de brutaliteit, dwars door de procedure heen, een poging te doen nog meer illegale tijdelijke bouwwerken te willen plaatsen.
Het mag duidelijk zijn, dat de nu via het bestemmingsplan aangevraagde extra bezoekersplaatsen al een stap te ver is, laat staan het opnieuw accepteren van illegale bebouwing. Zelfs als het tijdelijke bouwwerken of andere constructies zijn.
Het is een goede manier om nog meer bewoners uit de omgeving te provoceren.
tekst Henk Otto – wijkvereniging Berg en Bos

Bron De Stentor 12-08-2010

STADION Restaurantunits Ahoy moeten bij Apeldoornse profvoetbalclub ruimtegebrek sponsors oplossen

AGOVV wil skyboxen snel realiseren

Nog dit najaar wil de Apeldoornse profvoetbalclub AGOVV nieuwe sponsorplaatsen bouwen op Berg en Bos. Voor de skyboxen in het Fly Brazil/ Desko stadion valt de club terug op tijdelijke bebouwing. Sponsors betalen daaraan mee.

AGOVV verwacht al komend najaar extra skyboxen voor sponsors te kunnen plaatsen in stadion Berg en Bos.

Het gaat om tijdelijke bebouwing, die eerder in gebruik was als restaurant bij Ahoy in Rotterdam. Door bestaande units te gebruiken kunnen de sponsortribunes snel worden neergezet. Ze staan klaar voor AGOVV.

Het Apeldoornse gemeentebestuur zette recent een procedure in gang om het bestemmingsplan voor het stadion aan te passen. Dat maakt de weg vrij om achter een van de doelen twintig nieuwe skyboxen voor sponsors te plaatsen en bovendien een gewone tribune met ruimte voor 250 toeschouwers.

Volgens gemeentewoordvoerder Robert Spijkerman kan dat pas eind volgend jaar, als de bestemmingsplanprocedure is afgerond. AGOVV-voorzitter Victor Doorn denkt het ruimtegebrek van de sponsors echter al dit jaar te kunnen oplossen. Hij baseert zich daarbij op gesprekken met het college van burgemeester en wethouders. Vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging wil AGOVV tijdelijke bebouwing realiseren. Daarmee kan de club vijf jaar verder. Dat is op dit moment lang genoeg, aldus Doorn. Om groen licht te krijgen moeten er eerst tekeningen van de leverancier van de units en de AGOVV-architect worden neergelegd bij de gemeente. Dat heeft vertraging opgelopen, zegt de AGOVV-voorzitter. Eerder meldde hij dat tien van de nieuwe skyboxen al zijn verkocht. De club betrekt de betreffende sponsors bij de inrichting van de nieuwe voorziening. Zodra er zicht is op een vergunning, zal er over de uitvoering worden gesproken.

Hoeveel geld er met het realiseren van de skyboxen is gemoeid, kan Doorn op dit moment niet zeggen. AGOVV heeft het financieel moeilijk en is een van de twaalf profclubs die onder curatele staan bij de KNVB. Voor investeringen lijkt er amper ruimte te zijn. De bouw van de sponsorvoorziening is echter geen optimistische investering maar uitermate belangrijk voor de financiële exploitatie, maakt de AGOVV-preses duidelijk. De sponsorinkomsten zijn uitermate belangrijk voor de club en de sponsors participeren financieel in de komst van de skyboxen.