Skip to main content

Alle raadsfracties tegen besluitvorming bestemmingsplan AGOVV

Alle politieke partijen bijeen tijdens de politieke markt Apeldoorn van 10 juli 2014 besloten dat het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 – het AGOVV sportcomplex -niet besluitrijp is.

De wethouder Stukker besloot daarop het voorstel terug te nemen en in een later stadium alle gestelde vragen te beantwoorden.

Met name stelden de meeste raadsfracties dat met dit bestemmingsplan er geen sprake is van een betrouwbare overheid en dat zij daaraan niet willen meewerken. Immers de besproken bouwwerken, zoals tribunes en lichtmasten zouden tijdelijk zijn, zoals dat destijds is beloofd.

Ook was er veel discussie over de mogelijkheid van evenementen op het sportcomplex. Immers daarvoor waren de 3250 zitplaatsen toch nodig, zo gaf een bestuurslid van AGOVV aan. Sporttoernooien en maatschappelijke evenementen ‘goed voor Apeldoorn en om Apeldoorn op de kaart te zetten’. AGOVV ziet daarbij geen problemen voor parkeren, desnoods is er voldoende ruimte daarvoor op het sportcomplex.

Terecht werd opgemerkt, dat de beperking voor evenementen gekoppeld aan veldsporten niet uitsluit, dat er dan ook motorcroswedstrijden zouden kunnen worden gehouden. Ook werd opgemerkt dat via de APV voor het terrein evengoed evenementen vergunningen kunnen worden aangevraagd en goedgekeurd, omdat in die beslissing niet een niet geaccepteerde situatie volgens een bestemmingsplan wordt beoordeeld.

Al met al vragen te over voor de wethouder en de noodzaak om in de bestemmingsplan teksten diverse zaken beter te formuleren.
Verder was er voortdurend en duidelijk een oproep, dat alle betrokken partijen – gemeente, wijkraden, bewonersgroepen en AGOVV – samen om de tafel gaan zitten om samen tot een werkbare en acceptabele oplossing te komen.
De wethouder beloofde daar gevolg aan te geven.

tekst Henk Otto
Wijkvereniging Berg en Bos