Skip to main content

Amersfoortseweg vervolg..

Na het overleg met de gemeente op 25 juni is er binnen de gemeentelijke diensten intern overleg geweest over de eventuele aanvullende verkeersmaatregelen op de Amersfoortseweg.
Begin september werden wij door de projectleider van de gemeente op de hoogte gesteld van de resultaten van dat overleg.

De volgende besluiten zijn genomen:

–    De 2 huidige extra 50km borden blijven definitief gehandhaafd.
–    Het 50km bord aan de `Loozijde’ (de stad uit) wordt verplaatst naar verkeersmast verderop, in verband met bezoekers van ’t Loo die het bord dan beter opmerken.
–    Het onderbord met tekst radarcontrole wordt verwijderd en vervangen voor een onderbord met de tekst `herhaling’.  Verkeerskundig en juridisch is dit beter.

Verder worden er binnenkort nog zogenaamde kattenogen op de verhoogde midden geleider aangebracht.
Hierdoor zullen zijwegen en rijbaanscheiding beter zichtbaar zijn in het donker.

Ten tijde van het publiceren van deze informatie zijn de acties met de 50km borden intussen gerealiseerd.
Het aanbrengen van de kattenogen zal eveneens binnenkort worden uitgevoerd.

Over de eventuele plaatsing van een flitspaal in nog geen antwoord ontvangen.

Blijft dat wij teleurgesteld zijn over het gebrek aan concrete maatregelen om de snelheid van het verkeer op de Amersfoortseweg binnen de bebouwde kom terug te brengen.
Zelfs zonder radar of laserguns kan iedereen constateren dat er tussen Pijnboomlaan en de Vonderlaan vooral in de spits veel te hard gereden wordt door haastige automobilisten.

Het is spijtig dat hier klaarblijkelijk eerst slachtoffers moeten vallen voordat er wat kan veranderen!

tekst Otto Verkerke