Asfalt eruit en klinkers erin?

Door Otto Verkerke

Op 19 september 2013 heeft de gemeenteraad het zogenaamde “Herstelplan Wegen” vastgesteld.
Onder dit programma is ook in onze wijk de afgelopen jaren onderhoud gepleegd (Bosweg/Valkenberglaan/Wilslaan). In datzelfde programma stond voor 2016 onderhoud gepland aan wegen in de driehoek Jachtlaan – Roosmale Nepveulaan – Soerenseweg.
Dat onderhoud zou hoofdzakelijk bestaan uit het overlagen van bestaande wegen met asfalt naast herstel- en toevoeging van goten langs die wegen.
Eind 2015 werden wij door de gemeente geïnformeerd dat er een accentverschuiving in dat onderhoud ging plaatsvinden. In het MJOP 2016-2018 Onderhoud Wegen was onder andere een aanbeveling opgenomen om bij aanpak van woonstraten steeds af te wegen of vervanging van asfalt door klinkers een optie is.

Er is nu besloten dat die optie overwogen moet worden voor de woonstraten in Uddel,  de Parken en in onze wijk Berg en Bos. Om hier verder invulling aan te kunnen geven is verder onderzoek nodig. Dat wil de gemeente in 2016 uitvoeren.
De wijkvereniging heeft aangegeven dat bandenlawaai van auto’s aanzienlijk zal toenemen bij toepassing van klinkers. Dat nadeel zal goed gewogen en beoordeeld moeten te worden voor elke straat. Ook  hebben wij gesteld dat het toepassen van klinkers in elk geval gecombineerd moet worden met het verkeersluw maken van de wijk.  Snelheid beperkende maatregelen kunnen tegelijk met de omvorming ingebracht worden waarna  de 30km/h zones ingesteld kunnen  worden.
Vanwege de koerswijziging wordt de gemeenteraad geconsulteerd; het voorstel ligt nu ter goedkeuring bij de raad.

Bijgaand vindt u de betreffende voorstellen van de gemeente ter informatie : Uitvoeringsplan Onderhoud Wegen 2016
Wordt vervolgd..

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn