Skip to main content

Asfaltonderhoud gaat verder

Het aangekondigde onderhoud aan ons asfalt is na aanbesteding (weer) gegund aan KWS Infra. De komende weken gaat de aannemer de bestaande afwatering van het hemelwater en de aanwezigen putten bekijken en controleren. Ook worden er proefsleuven gegraven om uit te zoeken waar de kabels en leidingen liggen.

De eigenlijke werkzaamheden aan de straten zullen starten op 8 februari 2021 en ca 3 maanden in beslag nemen. In januari volgt een detail planning van de aannemer. Aanwonenden hebben intussen de volgende brief ontvangen:  Start werkzaamheden Berg en Bos 2021.