Skip to main content

Vertraging Asfaltonderhoud Vonderlaan e.o.

In de bewonersbrieven van 26 mei 2021 ging de gemeente  ervan uit dat de werkzaamheden aan de wegen rond de Vonderlaan dit najaar zouden plaats vinden en voor het eind van 2021 afgerond waren. Dit gaat helaas niet lukken. De technische uitwerking neemt meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat. Ook wil de gemeente voorkomen dat door winterse omstandigheden de werkzaamheden langer duren en meer overlast veroorzaken dan noodzakelijk. Daarom worden de werkzaamheden uitgesteld en in het voorjaar van 2022 uitgevoerd. De aannemer die het werk uitvoert zal zorgen voor een precieze planning en fasering. U ontvangt hierover ongeveer 2 weken voor de start van de werkzaamheden opnieuw een brief.

De werkzaamheden

In 2017 is de gemeente begonnen met het asfaltonderhoud in de wijk Berg & Bos en zijn elk jaar een aantal wegen aangepakt en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Naast deze werkzaamheden worden meteen maatregelen genomen om de 30 km/uur zone in onze wijk verder te realiseren.

Naast het werk wat nu plaatsvindt rond Pijnboomlaan, 2e Beukenlaan en Genistalaan wordt dit jaar nog onderhoud gepland rond de Vonderlaan en aansluitende wegen zoals Dennenlaan en Wildernislaan. Aanwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om reactie te geven op een eerste ontwerp van de aanpassingen. Hier is ook aandacht aan besteed op onze website.
(Naast dit deel wordt ook de Soerenseweg opnieuw ingericht en aangepast aan een maximum snelheid van 30 km/uur: zie artikel Start Herinrichting Soerenseweg).

Verschillende bewoners hebben aangegeven dat relatief veel sluipverkeer gebruik maakt van de route 1e Beukenlaan-Wildernislaan-Bosweg en Vonderlaan-Bosweg.  Dit om de verkeerslichten bij de kruising Amersfoortseweg-Jachtlaan te ontlopen. Hier was al deels rekening mee gehouden door de kruising Wildernislaan-1e Beukenlaan te verkleinen en anders in te richten. In het aangepaste ontwerp hebben we nog een extra drempel toegevoegd in de 1e Beukenlaan ter hoogte van Dennenlaan 10.

In de Vonderlaan heeft de gemeente nu drie drempels ingepast in plaats van twee. Ook wordt de kruising Vonderlaan-Valkenberglaan anders ingericht en kleiner gemaakt. Hiermee bereiken we dat de doorgaande lijn in de Vonderlaan onderbroken wordt waardoor de gereden snelheid omlaag zal gaan.

Verder wordt de kruising Vonderlaan-Bosweg nog kleiner door de bochten verder te verscherpen. Met deze maatregelen gaat de gereden snelheid omlaag en worden de genoemde sluiproutes minder aantrekkelijk gemaakt.

Op dit moment zijn nog niet alle entrees naar de wijk voorzien van een 30-markering op de rijbaan. Dit zal op o.a. de Bosweg, 1e Beukenlaan en Vonderlaan alsnog in deze fase worden gerealiseerd.

Planning
De gemeente verwacht in het najaar van 2021 met de uitvoering te kunnen starten en het project dit jaar af te ronden. Een precieze planning en fasering volgt nadat de aannemer bekend is. Omwonenden ontvangen tijdig bericht.

Vragen

Op de website van de gemeente Apeldoorn is naast deze informatie ook een kaartje beschikbaar waarop de verschillende aanpassingen zijn weergegeven : Asfaltonderhoud Vonderlaan e.o,

Heeft u een vraag over deze plannen? Dan horen we dat graag. U kunt bellen of mailen met projectleider Sander Baan via gemeente@apeldoorn.nl of 14 055.

Tekst: Gemeente Apeldoorn / Otto Verkerke