Skip to main content

Beheerplan Berg en Bos – update

In het artikel Beheerplan wijk Berg en Bos 2020 is de eerste versie van het beheerplan voor onze wijk gepresenteerd.

In december 2021 is de volgende update van het beheerplan gepresenteerd door de gemeente : Beheerplan Berg en Bos- update dec2021

De belangrijkste wijzigingen zijn aanvullingen op de tekst over dennenbomen en  waar paaltjes zijn geplaatst.