Skip to main content

Behoud van het boskarakter van Berg en Bos

In onze op de Veluweflank gelegen wijk Berg en Bos is het bosbeeld dominant. De vraag is alleen hoe lang nog? Het reliëf zal nooit verdwijnen, maar het bosbeeld staat wel onder druk. Bewoners van Berg en Bos hechten waarde aan het bijzondere, herkenbare, karakter van hun wijk. Daarom is het behouden en versterken ervan als aandachtspunt opgenomen in de Vitaliteitsagenda voor Berg en Bos.

In het document Verkenning behoud boskarakter wijk Berg en Bos zijn de eerste ideeën rond mogelijkheden en onmogelijkheden geschetst.  Voor de goede orde geldt bij dit document nadrukkelijk dat er theoretische mogelijkheden geschetst worden die niet persé door de gemeente als wenselijk worden gezien.

De gemeente herkent dat het bosbeeld van Berg en Bos is verminderd beseft de noodzaak tot actie. Op korte termijn vind zij mogelijk stimuleringsmaatregelen een goed idee. Aantrekkelijke voorbeelden hiervan zijn het schenken van nieuwe bomen of bewoners te inspireren voor een “Berg en Bosse-tuininrichting”. Op lange termijn kan overwogen worden om enkele maatregelen in te voeren. Dit zou kunnen wanneer het bestemmingsplan zal worden vertaald in het omgevingsplan. Dan gaat het over zaken als het vergroten van de bos en parkstrook, het opnemen van kleinere bouwvlakken, het opnemen van een maximale oppervlakte van verharding en de maatregelen rondom de typologie van de woningen in de wijk.

Een leuk voorbeeld is ook te vinden in het pleidooi  Plant eens een den!   van de inmiddels gepensioneerde gemeentelijk ecoloog Gert Jan Blankena. Dit dateert uit de jaren ’90, maar is eigenlijk tijdloos (wat natuurlijk niet geldt voor de beeldkwaliteit..)

Op deze website vindt u onder het submenu “Groene Wijk” onder menu “De Wijk” meerdere artikelen rond groen, bomen en karakter van onze wijk.

In samenvatting zijn dit artikel en bijlagen met name bedoeld om de dialoog op gang te brengen en te sonderen hoe de wijkbewoners tegen dit onderwerp aan kijken.
Zowel gemeente als de wijkvereniging verwelkomen reacties, commentaar en ideeën omtrent  het behoud van het boskarakter van de wijk Berg en Bos.