Besluit hemelwaterafvoer in werking

Januari 2017

Vanaf 19 januari 2017 ligt gedurende 6 weken ter inzage het besluit van burgemeester en wethouders van 19 december 2016 waarmee zij gebieden hebben aangewezen waar het verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool. Het besluit treedt in werking met ingang van 19 januari 2017.

Zie bijgaande publicatie : Besluit gebiedsaanwijzing hemelwaterafvoer

In de gevallen waarin de hemelwaterafvoer toch is aangesloten op het riool betekent dit dat die regenwaterpijpen afgekoppeld moeten worden. Bezwaar kan alleen ingediend worden indien aangetoond wordt dat men niet redelijkerwijs in staat is geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Voor eventuele bezwaarprocedure zie bijgaand publicatie: Aankondiging gemeente

Bron: Gemeente Apeldoorn

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn