Skip to main content

Bestemmingsplannen

In het werkgebied van de wijkvereniging Berg en Bos, in en rond het woongebied van onze wijk Berg en Bos is sprake van verschillende bestemmingen. Deze worden o.a. beheerd door meerdere bestemmingsplannen (BP).

Bestemmingsplannen dienen regelmatig te worden bijgewerkt voor de veranderende situatie. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente of van de gebruikers/eigenaren van benoemde gebieden.

In en rond wijk Berg en Bos zijn de volgende bestemmingsplannen van toepassing:
BP Stadsdeel Noordwest o.a. het bewoonde gebied van de wijk – vastgesteld per april 2009.
BP Veluwe, het gebied ten westen en noordwesten van de wijk – vastgesteld per augustus 2012
BP Paleis Het Loo en Paleispark, ten noorden van de wijk, daarvoor is de bijwerk procedure in november 2012 gestart
BP West, dit vigerende (nu geldende) bestemmingsplan, vastgesteld in februari 1994 is in de afgelopen jaren opgedeeld in:

  • BP Laan van Spitsbergen 2, het sportpark van AGOVV en omgeving, daarvoor is de procedure op verzoek van AGOVV in 2008 gestart.
  • BP Park Berg en Bos en omgeving, daarvoor waren de voorbereidingen al jaren geleden gestart, maar begon de gemeente met de procedure in januari 2012. Intussen is het bestemmingsplan in september 2013 vastgesteld in de gemeenteraad. Maar er lopen nog beroepsprocedures, o.a. van de wijkvereniging Berg en Bos bij de Raad van State.
  • BP Julianatoren, twee bedrijfsterreinen eigendom van Julianatoren. Behalve afspraken die dateren van vlak na de oorlog is hiervoor nooit een bestemmingsplan gemaakt. Daarom is de gemeente de procedure voor een bestemmingsplan, waarin de huidige situatie wordt vastgelegd, in november 2012 gestart.

Via de viewer van de overheid zijn de bestemmingsplannen via internet in te zien.

Een bestemmingsplan is een document waarmee de ruimtelijke ordening in een gebied is vastgelegd.
Dit document omvat drie dele en aanvullende bijlagen.

Deel 1 = een inleiding met uitleg over het gebied en motivatie van diverse bestemmingen
Deel 2 = regels – juridische beschrijvingen van iedere bestemming
Deel 3 = plankaart, waarop alle bestemmingen zijn vastgelegd, soms met extra bepalingen

De plankaart is het leidende document en laat zien waar welke bestemmingen van toepassing zijn. De regels tonen de mogelijkheden voor gebruik en (ver)bouw in de bestemming.