Skip to main content

bestemmingsplan AGOVV in de PMA

Op donderdag 10 juli is de vaststelling van het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, de sportterreinen van AGOVV, aan de orde tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn).
De aanvang is om 19.00 uur in het stadhuis op de Markt.
Zoals bekend zijn er zeer veel bezwaren van bewoners die rond de sportterreinen wonen.

Er is bezwaar tegen de aanwezigheid van de illegaal aanwezige tribunes, waarvan de tijdelijke bouwvergunningen al jaren zijn verlopen. De gemeente probeert deze tribunes en ook andere bouwwerken via dit bestemmingsplan te legaliseren.
Voorafgaand aan de bouw is destijds door de gemeente beloofd dat de tribunes tijdelijk zouden zijn en dat er niet meer dan maximaal 2500 zitplaatsen zouden komen.
In het bestemmingsplan is tegen alle afspraken in sprake van meer dan 3000 zitplaatsen en dat voor eren vereniging van ruim 300 leden. Dat kan alleen maar bedoeld zijn voor grote, niet gewenste evenementen.
Er is hier dus sprake van zeer onbehoorlijk bestuur nu de gemeente probeert niet meer haar bewoners te luisteren en haar beloftes niet nakomt.
Zowel actiegroepen als de drie wijkraden rond dit sportterrein zullen hun stem laten horen.
Nog beter zou zijn dat alle betrokken bewoners ook zelf daar hun stem verheffen.
De PMA is openbaar en u kunt aan het begin van de zitting melden, dat U wat wilt zeggen.

In de loop van de jaren zijn hierover al veel publicaties opgenomen hier op de website. Lees ze nog eens terug om Uw eigen mening hierover te vormen. Ga daarvoor naar het archief op deze website.

tekst Henk Otto – Wijkvereniging Berg en Bos