Skip to main content

Bestemmingsplan karakteristieke panden stadsdeel NW onherroepelijk

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West karakteristieke panden met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1245-vas1 is op 11 november 2016 onherroepelijk geworden. Bijgaand een kopie van de formele bekendmaking : Bekendmaking in Staatscourant 30 november 2016

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de volgende link : Ruimtelijke plannen stadsdeel NW – karakteristieke panden

De medewerkers van het Omgevingsloket van het stadhuis kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. 

Bron: Gemeente Apeldoorn