Skip to main content

Bestemmingsplan Paleis het Loo en Paleispark

februari 2013

Voortgang BP Paleis Het Loo en Paleispark

De gemeente heeft in januari een concept bestemmingsplan opgemaakt en de wijkraden, die het concept hadden ontvangen, waren uitgenodigd om daar over te komen praten. In het algemeen konden de wijkraden zich vinden in de teksten, maar ten aanzien van artikel 4 Cultuur en ontspanning, punt 4.3 Specifieke gebruiksregels werd bij b. grote evenementen het aantal 4 als teveel ervaren.

De gemeente heeft de lijst van gehouden evenementen opgevraagd en had vastgesteld dat er in de laatste tien jaar gemiddeld 4 grote evenementen per jaar zijn geweest. Met een simpele telling en beoordeling door aanwezige praktijkdeskundigen kwam de vergadering snel tot de concluise dat het gemiddelde nog geen twee was. De wijkraden drongen sterk aan dit getal dan ook toe te passen.
Veel lof was er van de aanwezige wijkraden over de wijze waarop de opstellers van dit  bestemmingsplan zijn omgegaan met de verantwoordelijkheid die er zou moeten zijn voor de juiste verwoording van de regelgeving van de natuurbeschermingswetgeving en de gevolgen daarvan voor het gebruik van het gebied. Ook een duidelijke, ook voor leken te begrijpen, uitleg van de geldende wet- en regelgeving hiervoor. Dit zou een voorbeeld voor de gemeente moeten zijn voor de invulling van andere bestemmingsplannen.

5 november 2012
De wijkvereniging Berg en Bos sluit aan bij de wijkraden van Wenum-Wiesel en De Naald. Ter discussie de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark. Het plangebied maakte deel uit van bestemmingsplan Wenum-Wiesel maar wordt nu apart bestemd. Reden is dat de gemeente Apeldoorn per juli 2013 al haar bestemmingsplannen op orde wil hebben. Afgezien van wat nieuwe eisen ten aanzien van vastlegging zal er weinig tot niets veranderen in het plan omdat het gericht is op beheer van de bestaande situatie. Voor de wijkraden is de bestemming van het voorterrein een belangrijk punt voor discussie. Immers dat voorterrein wordt gebruikt voor soms grootschalige evenementen met een groot aantal bezoekers waarvoor geen standaard parkeerplekken zijn voorzien. Het opnieuw ingerichte parkeerterrein van het paleis biedt plaats aan 541 auto’s (en bussen) en kan een groot evenement niet aan. Met als gevolg dat de straten van de wijken vol staan en de auto’s veel overlast geven voor de bewoners daar. Een belangrijk motief voor de wijkraden om in de bestemming van het voorterrein het aantal evenementen te beperken. Daarvoor is een argumentatie in vorm van zienswijze ingediend.

teksten Henk Otto – Wijkvereniging Berg en Bos
Laatst bijgewerkt: 14-02-2013