Skip to main content

Bestemmingsplan van AGOVV in herziening

APELDOORN
De gemeente Apeldoorn heeft de procedure in werking gesteld die het AGOVV mogelijk moet maken vijf jaar langer profvoetbal te spelen op stadion Berg en Bos. Het voorontwerp van een bestemmingsplanherziening ligt vanaf vandaag ter inzage bij de gemeente.

Toen AGOVV zijn rentree maakte in het betaalde voetbal, bepaalde de gemeente dat de profclub maximaal vijf jaar op Berg en Bos zou mogen blijven. Uiterlijk medio 2008 zou de club moeten verhuizen naar een nieuw stadion.

Dat bleek onhaalbaar voor AGOVV, maar de tijdelijke bouwvergunningen lopen binnenkort af. Wil de club kunnen blijven voetballen op de huidige locatie, dan is aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

De gemeente besloot om die reden een tijdelijk bestemmingsplan in procedure te brengen. De verleende vergunningen kunnen zo tot 31 december 2013 worden verlengd.

Essentieel daarbij is wel dat de club plannen uitwerkt voor een nieuw stadion op een andere plek. Daar wordt op de achtergrond flink aan gewerkt. Het stadion zou moeten komen aan de Kuipersdijk, op het nieuw aan te leggen regionale bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid.

Het college van burgemeester en wethouders heeft al aangegeven een stadion op die plek als ‘kansrijk’ te beschouwen

Bron: De Stentor 17 april