Skip to main content

Bewoners rond AGOVV roepen op tot actie !!

Werkgroep “Asselsestraat en omgeving” roept op tot actie!!

B&W van Apeldoorn legde op 18 augustus 2010 een Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage, die een forse uitbreiding van de activiteiten op het AGOVV terrein mogelijk maakt.

Wat betekent dat?
Burgemeester en Wethouders willen het bestemmingsplan van 1994 zodanig veranderen, dat alle “tijdelijke” gebouwen en tribunes voor de prof-club legaal worden en er ruimte komt voor verdere uitbreidingen tot een stadion, of de bouw mogelijk maken van een sporthal, race-baan, zwembad etc. in de toekomst. Als de prof-club vertrekt of een investeerder het terrein koopt blijven de veranderingen van kracht, die voor een amateur voetbalclub niet nodig zijn!!

Wat overkomt ons?
Wij meenden, dat de prof-club AGOVV in 2003 toestemming kreeg van B&W om maximaal 5 jaar gebruik te maken van het terrein van de amateur voetbalclub AGOVV en in die tijd een nieuw stadion te bouwen! Nadien zouden de prof-club uit onze buurt vertrekken.
Helaas:
Van de 9 onderzochte locaties voor een nieuw stadion uitgevoerd door Witteveen+Bos kwam voor AGOVV geen in aanmerking. Deels te duur, deels om milieu redenen!

Ondertussen is er 750 m2 gebouw tijdelijk bij getolereerd.
Volgens een “salamimethode” werden er tijdelijk extra tribunes bijgebouwd voor promotie wedstrijden. Deze extra tribunes werden daarna niet weggehaald.
Voor TV uitzendingen zijn tot overmaat van ramp hoge lichtmasten geplaatst, die bij de buren van de Polhoutlaan (op een afstand van 55 m) in de slaapkamers schijnen.

Conclusie: er is geen geld voor een nieuw stadion en er is geen nieuwe locatie, dus blijft de
prof-club op het huidige AGOVV terrein dat verreweg als allerslechtste plaats uit het onderzoek kwam m.b.t. Verkeer, Natuur en Milieu. Zelfs 4x zo slecht als de eerstvolgende slechtste!

Na 2 maal een tijdelijke voorziening te hebben toegestaan, mag B&W niet opnieuw een tijdelijke toestemming verlenen. Daarom wordt een nieuw Bestemmingsplan gepresenteerd, waarop tot
15 september a.s. inspraak geleverd kan worden!

Aandachtspunten zijn, o.a. :

  • 1500 m2 toegestane bebouwing in het huidige plan wordt verdubbeld naar 3000 m2.
  • De bouwhoogte van 4 meter wordt verhoogd naar 10 meter.
  • Het toegestane aantal bezoekers met + 50% zal groeien; van 2500 naar 3700.

Als we niet met een grote groep reageren, dan wordt dit werkelijkheid.

Sinds het huidige Bestemmingsplan van 1994, waarin we als “Werkgroep” met uw steun veel invloed hadden, hebben we ons rustig gehouden ondanks alle “tijdelijke besluiten” van B&W.

Nu, nu het ernst wordt, hebben we met de Wijkraad Orden afstemming gehad en samen zullen we er alles aan doen om de plannen in deze vorm tegen te houden.
Daarvoor hebben wij uw steun nodig als buurtgenoten die direct betrokken zijn en roepen wij u op om uw stem te laten horen.

Om u te informeren over wat u kunt doen, wanneer hoe en waarom nodigen we u allen uit om
Woensdag 1 september om 19.30 uur naar de Brasserie in MANDALA aan de Sportlaan te komen.

Gerhard Brummelkamp   Kees Heijboer   Peter Verdegaal    Lambert Hoving   20-8-2010