Algemeen

November 2019

Door Arjan Speelman

RTV Apeldoorn heeft, bij gelegenheid van de verkiezingen voor de gemeenteraad, drie uitzendingen gemaakt waarbij leden van de dorpsraden in gesprek gingen met de lokale politiek. Op basis van deze ervaringen en de enthousiaste reacties hebben ze het plan opgevat om één keer per maand op zaterdagen een uitzending te maken (radio) in samenwerking met de diverse dorps- en wijkraden.

Op zaterdag 7 December a.s. is een uitzending gepland in de wijk Berg en Bos vanuit parkflat de Arendsburght.

februari 2019

Door Otto Verkerke

Door de grote droogte afgelopen jaar hebben ook de rododendrons rond de parkeerplaats aan de Burgemeester Nepveulaan/J.C.Wilslaan het zwaar te verduren gehad. Accres beheert en exploiteert deze parkeerplaats: het onderhoud van de groenvoorzieningen rond deze parkeerplaats hoort daar ook bij.

Op dit moment zijn de mannen van Accres die ook het onderhoud van park Berg en Bos onder hun hoede hebben, druk bezig de grote rododendrons langs de Burg. Nepveulaan te snoeien. Daarbij worden de verdroogde delen die niet meer uitlopen verwijderd. Bijgaand ter informatie de begeleidende brief die door Accres aan de omwonenden is uitgedeeld : Brief snoeien rododendrons Nepveulaan

De verwachting is dat de rododendrons weer snel zullen aangroeien en met ca. 2 jaar weer een aanzienlijke hoogte bereikt hebben.

 

 

februari 2019

Door Otto Verkerke

Eind januari constateerden wij dat er werkzaamheden op het sportveld naast tennisclub Daisy aan de gang waren waarbij ook het hek leek te verdwijnen. Reden voor ons om ons licht eens op te steken bij de gemeente....

De gemeente informeerde ons dat zij samen met het Christelijk Lyceum het sportveld gaan renoveren. Het Lyceum gebruikt dit sportveld al vele jaren voor buitensport lessen.  Het sportveld is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de afdeling vastgoed. Deze gemeentelijke afdeling heeft omwonenden noch de wijkvereniging vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. Op 29 januari is bijgaand schrijven aan omwonenden uitgedeeld:  Bewonersbrief sportveld Felualaan.

Wij hebben ondertussen een overleg tussen Lyceum en de gemeente bijgewoond.  De gemeente heeft bevestigd dat renovatie van het sportveld inmiddels is gestart. Naast onderhoud aan bomen en struiken wordt ook de grasmat grondig gerenoveerd. De gemeente gaat het terrein na de renovatie onderhouden.

Januari 2019

tekst : Stichting Marathon Apeldoorn

Op zondag 3 februari 2019 wordt voor de 46ste keer de Centraal Beheer Midwinter Marathon gehouden.

Start en finish zijn ook dit jaar op de Loolaan nabij de Bosweg. Het bestuur van de Midwinter Marathon informeert u, na overleg met de gemeente, over de verkeersmaatregelen die voor een goed en veilig verloop van dit evenement noodzakelijk zijn. Op 3 februari worden diverse wegen en kruispunten voor bepaalde tijd voor alle verkeer afgesloten of geldt een in- of uitrijverbod. Er worden omleidingsroutes ingesteld.

Zie kaartje met de marathon routes : Mid Winter Marathon routes 2019

Kaartje met ontsluitingsroute wijk Berg en Bos :  Berg en Bos ontsluitingsroute 2019

 Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de MWM organisatie: www.midwintermarathon.nl