Veiligheid

Veiligheid

Fietsoversteek Jachtlaan bij Het Bergje

9 februari 2021
Een jaar geleden informeerden we u voor het laatst over de plannen voor aanpassing van de fietsoversteek over de Jachtlaan ter hoogte van het Bergje. In dat voorstel kregen fietsers vrij baan,  was het Bergje niet langer toegankelijk voor auto’s vanaf de Jachtlaan en was de doorgang voor bussen en vrachtwagens  geheel verboden. In het voorstel was volgens de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Eind januari 2020 is dat ontwerp (een zogenaamd verkeersbesluit) gepubliceerd in de Staatscourant. Hierop kon bezwaar gemaakt worden.

Preventietips woninginbraken

3 december 2016
Een inbreker gaat razendsnel te werk: Het kost een inbreker gemiddeld 90 seconden om een huis in te komen. Wist je dat het – met net zo weinig moeite – mogelijk is om dit tegen te gaan? Experts geven hieronder tips over wat je kunt doen: in en om je eigen huis, met je buren en in je eigen straat. Zie ook bijgaande brochures met tips :Tips preventie woninginbraak   en  Tips verlichting in en om het huis Preventietips voor in en om het huis: “Doe je deur op slot als je niet thuis bent of gaat slapen. 40% van de inbraken vindt plaats middels het zogenaamde flipperen. Een investering van 3 seconden en je deur zit op slot en flipperen kan niet meer. Daarnaast de 3L’s, Licht, Lawaai en Lang werken, 3 dingen waar de inbreker een hekel aan heeft.” Rodney Bos, Landelijke coördinator woninginbraken

Voorlichtingsavond inbraakpreventie

3 december 2016

Door Gustaaf van den Brand

Op 29 november vond er een door de gemeente Apeldoorn en de politie georganiseerde voorlichtingsavond over inbraakpreventie plaats in de aula van het Christelijk Lyceum. Alle wijkbewoners waren daarvoor uitgenodigd.
Er waren maar liefst bijna 200 belangstellenden, ca. 10% van het aantal wijkbewoners. Het was een boeiende avond die grotendeels werd gevuld door Evert Jansen, een ex-crimineel en ex-inbreker. Maar liefst 18 jaar was hij verslaafd aan cocaïne en heroïne. Daarvoor was veel geld nodig dat hij ´verdiende´met inbreken. Inmiddels vult hij zijn leven al bijna 10 jaar met dagelijkse voorlichting over inbraakpreventie aan wijkbewoners en andere belangstellenden. Daartoe loopt hij een paar uren door de betreffende wijk, dus ook door Berg en Bos….

Inbraak > team THOR helpt voorkomen

7 november 2016

Het aantal woninginbraken is toegenomen. Helaas is dat niet alleen een probleem dat zich in Apeldoorn voordoet, ook in steden en dorpen om ons heen slaat het dievengilde vaker toe. Voor wie het heeft meegemaakt, zorgt woninginbraak voor een gevoel van onveiligheid. En het betekent overlast door rommel, schade aan spullen, verlies van dierbare goederen en extra kosten voor het vervangen van gestolen voorwerpen. Maar het brutale binnendringen van de eigen woning, veroorzaakt waarschijnlijk het meeste leed.

Team THOR

De gemeente en de politie zijn allebei betrokken bij de bestrijding van deze vorm van criminaliteit. Onder andere door helingbestrijding, de registratie van gestolen goederen en de registratie van de handel in tweede handsgoederen. Maar ook met de inzet van het team Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn