Veiligheid

Een inbreker gaat razendsnel te werk: Het kost een inbreker gemiddeld 90 seconden om een huis in te komen. Wist je dat het – met net zo weinig moeite – mogelijk is om dit tegen te gaan? Experts geven hieronder tips over wat je kunt doen: in en om je eigen huis, met je buren en in je eigen straat.
Zie ook bijgaande brochures met tips :Tips preventie woninginbraak   en  Tips verlichting in en om het huis

Preventietips voor in en om het huis:
"Doe je deur op slot als je niet thuis bent of gaat slapen. 40% van de inbraken vindt plaats middels het zogenaamde flipperen. Een investering van 3 seconden en je deur zit op slot en flipperen kan niet meer. Daarnaast de 3L's, Licht, Lawaai en Lang werken, 3 dingen waar de inbreker een hekel aan heeft." Rodney Bos, Landelijke coördinator woninginbraken

Door Gustaaf van den Brand

Op 29 november vond er een door de gemeente Apeldoorn en de politie georganiseerde voorlichtingsavond over inbraakpreventie plaats in de aula van het Christelijk Lyceum. Alle wijkbewoners waren daarvoor uitgenodigd.
Er waren maar liefst bijna 200 belangstellenden, ca. 10% van het aantal wijkbewoners. Het was een boeiende avond die grotendeels werd gevuld door Evert Jansen, een ex-crimineel en ex-inbreker. Maar liefst 18 jaar was hij verslaafd aan cocaïne en heroïne. Daarvoor was veel geld nodig dat hij ´verdiende´met inbreken. Inmiddels vult hij zijn leven al bijna 10 jaar met dagelijkse voorlichting over inbraakpreventie aan wijkbewoners en andere belangstellenden. Daartoe loopt hij een paar uren door de betreffende wijk, dus ook door Berg en Bos....

De laatste tijd wordt de wijk onaangenaam verrast door inbrekers die rondstruinen op zoek naar buit.

Deze ontwikkelingen zijn de politie niet ontgaan; veiligheid voor ons, onze woningen en woonomgeving staat bij hun op de prioriteitenlijst.
De politie organiseert daarom in samenspraak met de gemeente een voorlichtingsavond  die in het teken staat van veiligheid en wat wij daar zelf aan kunnen doen.

Die voorlichtingsavond begint om 19.00 uur  op dinsdag 29 november in de aula van het Christelijk Lyceum aan de Vliegerlaan. De uitnodiging van Politie en begeleidend schrijven van de gemeente Apeldoorn zijn deze week huis aan huis verspreid binnen de wijk.

Zie bijgaande uitnodiging: Voorlichtingsbijeenkomst Politie

  

Door Gustaaf van den Brand

In de wijkbladen nummer 1, 2 en 4 van 2015 heeft u over het burgerinitiatief buurtWhatsApp kunnen lezen. Ook in de landelijke dagbladen en de regionale kranten is er onlangs uitvoerig over geschreven. De politie juicht dit soort initiatieven eveneens van harte toe. In diverse plaatsen en wijken in Nederland blijken de WhatsAppgroepen zeer succesvol te kunnen zijn om de veiligheid in en om de wijken te verbeteren.

Wij zijn er nu ook mee gestart : elke bewoner van onze wijk die WhatsApp gebruikt kan meedoen!