Skip to main content

Bouwen en archeologie

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. In bepaalde gevallen moet u archeologisch onderzoek doen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Door graafwerkzaamheden kunnen archeologische resten worden vernietigd.

Om dat te voorkomen geeft het bestemmingsplan aan wanneer archeologisch onderzoek verplicht is voor een omgevingsvergunning. Zo beschermen we informatie over ons verleden in de bodem.

Als een van de eerste gemeenten heeft de gemeente Apeldoorn al in 2006 een archeologische beleidskaart opgesteld. Op basis van deze kaart is sinds 2008 in ieder bestemmingsplan rekening gehouden met de archeologische waarden. Hierbij is geregeld dat voorafgaand aan bepaalde bodemingrepen archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Daarnaast is er de kenniskaart, bestaande uit verschillende kaartlagen waarin de archeologische kennis van Apeldoorn is weergegeven. Dit vormt de inhoudelijke onderbouwing voor de beleidskaart. klik de link Archeologisch beleidskader Apeldoorn
Sinds 1 januari 2008 wordt in de bestemmingsplannen van de gemeente Apeldoorn door middel van een dubbelbestemming het doen van archeologisch onderzoek voorafgaand aan bodemingrepen geborgd.
Sinds 2010 is dit, voor die gebieden waar het nog niet in het bestemmingsplan verwoord is, zoals bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest met o.a. de wijk Berg en Bos, ook geregeld via de Monumentenverordening.
Als de in het bestemmingsplan of in de monumentenverordening verwoordde vrijstellingen niet van toepassing zijn, moet iedereen die in Apeldoorn wil graven daar een omgevingsvergunning voor aanvragen. Meestal is voor het verkrijgen van zo’n vergunning het doen van archeologisch onderzoek nodig.

Zie verder de website van de gemeente www.apeldoorn.nl , waar u ook de Monumentenverordening en de Archeologische Beleidskaart 2014 kunt downloaden.