Skip to main content

Burgerparticipatie en de Vitaliteitsagenda

De gemeente wil de betrokkenheid van de burger met het gemeentelijke doen en laten vergroten en de afstand tussen overheid en burger verkleinen. In een poging dit te bereiken is daarvoor in 2019 het plan Burgerparticipatie opgezet. Dat plan, waarin de de stadsdeelaanpak en de vitaliteitsagenda belangrijke dragers zijn, werd door de gemeenteraad in het algemeen positief ontvangen.

Ofschoon de wethouder als onderdeel van het programma burgerparticipatie ook de betrokkenheid van de Wijkraden wilde beperken (lees “uitschakelen”) door onder meer de Verordening op Dorps- en Wijkraden in te trekken, heeft de gemeenteraad daar een stokje voor gestoken.

Via de vitaliteitsagenda wil de gemeente de betrokkenheid van inwoners binnen een stadsdeel vergroten. Het doel van de vitaliteitsagenda is het vitaal houden of maken van het gebied. Daarin staat wat het gebied nodig vindt en welke plannen, ambities en uitdagingen er vanuit de gemeente en andere partijen liggen. Daarmee worden initiatieven uit het gebied gekoppeld aan de plannen van de gemeente en externe partners. Dat gebeurt op alle gebieden: sociaal, fysiek, woningen, bevolking, gezondheid. De agenda heeft een tijdshorizon van drie tot tien jaar. De vitaliteitsagenda is van en voor het gebied.

De wijkvereniging stelt zich nu dan ook op het standpunt dat er het programma Burgerparticipatie een goed initiatief is maar constateert dat hier ook een duidelijke rol voor de wijkraden is weggelegd om dit initiatief van de grond te krijgen.
Onder de link vindt u de gemeentelijke publicatie “Vitaliteitsagenda Berg en Bos” ter lering en informatie.