Skip to main content

Idee en bus

Een buslijn werd eruit gegooid,
de passagiers werden berooid
van hun ritjes naar de stad.
Een hele buslijn op zijn gat?
Men klaagde ach en klaagde wee!
Wie bedacht dit onzalige idee,
nam deze korte metten,
en heeft het achteloos gewaagd
dit malle standpunt door te zetten?
’t Was toch niet teveel gevraagd,
een eenvoudig ritje met de bus
naar de dokter of je zus,
een boodschap op de markt halen,
zijn bepaald geen bacchanalen!
Nee, horend bij de groep van 60 plus
stap je lekker op de bus
en je komt waar je wil wezen!
Ooit werd door de overheid het O.V. aangeprezen
Je zag elkaar bij de abri om de hoek
en nu geen bus meer? LARIEKOEK!
Maar een paar slimme luitjes
dachten met een handvol duitjes
laten wij op gezette tijden
ons eigen kleine busje rijden!
Met vrijwilligers aan het stuur
drukt dat zeker de factuur!
Stoere dames, stoere heren
wilden graag een rit proberen.
En met deze kloeke senioren
was de stadslijn weer herboren!

De moraal van dit verhaal:

Een bittere pil werd op tijd verguld,
bescheiden wensen zijn vervuld,
men stapt weer blij het busje in,
toonbeeld van gemeenschapszin!!

Joke den Engelsen, echtgenote van een vrijwilliger