Skip to main content

Buslijn 16 verdwijnt..

Vanaf 13 december 2020 vervalt buslijn 16 naar Berg en Bos omdat er niet genoeg gebruik van wordt gemaakt. Dat raakt vooral de ouderen in onze wijk die aangewezen zijn op het openbaar vervoer.

Met de inwerkingtreding van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) op 1 januari 2001 is marktwerking in het openbaar vervoer geïntroduceerd. Aanbesteding van het openbaar vervoer door de provincies (en stadsregio’s) werd verplicht gesteld en het systeem van concessieverlening werd geïntroduceerd. De gedachte was dat aanbestedingen ertoe leiden dat de kwaliteit en de efficiëntie van het openbaar vervoer toenemen. De decentralisering van de regie over het openbaar vervoer in de steden mag dan vooral op economische voordelen bieden aan de provincie maar komt zeker niet tot uiting in de kwaliteit van het vervoer in Apeldoorn. We gaan er namelijk gewoon ernstig op achteruit, minder lijnen, minder bushaltes en alleen maar duurdere kaartjes.

Waar is de tijd van de goede oude VAD gebleven…!

De VVE zorgflat Arendsburght heeft de provincie aangeschreven met het verzoek een alternatief te regelen via een kleine aanpassing in buslijn 2. Die bus zou niet kunnen afslaan bij de Ribeslaan maar doorrijden naar de Soerenseweg, daar rechtsaf slaan om vervolgens de oude route van weer op te pakken. De wijkvereniging heeft ditzelfde alternatief ook onder de aandacht gebracht van zowel provincie als gemeente. Zie ook  Brief-aan provincie over buslijn16

Eerdaags zullen wij samen met vertegenwoordigers van de Arendsburght  met gemeente en provincie  overleggen over  alternatieven.

Echter buslijn 16 verdwijnt :

Dag buslijn 16, bedankt voor al die jaren trouwe service!