Skip to main content

Buurtbus in plaats van lijn 16..?

In overleg met provincie, gemeente en de nieuwe busoperator Keolis (eigenaar van RREIS) verkennen wij de mogelijkheid om een buurtbus te laten rijden ter vervanging van buslijn 16.

Met het verdwijnen van buslijn 16 uit onze wijk is het openbaar vervoer uit onze wijk vrijwel verdwenen. Naast gebruik door wijkbewoners heeft dit vooral gevolgen voor bewoners en bezoekers van de Arendsburght. Ook de haltes bij de Berg en Bos School en het Fletcher hotel worden niet meer bediend. De resterende buslijn is de tegenwoordige lijn 12 die vanuit Orden met 2 haltes (Park Berg en Bos en  Ribeslaan) langs de buitenrand van onze wijk scheert.

Het verdwijnen van lijn 16 is eveneens een gemis bij onze buren in wijk De Sprengen omdat lijn 16 niet meer via de Soerenseweg de haltes bij  de begraafplaats, Berkenhove en Orpheus stopt.

Hetzelfde geldt ook voor de wijk De Naald naast Paleis Het Loo waar de oude buslijn 10 vervalt en Visio, Paleis en hotel de Keizerskroon niet langer worden bediend door een bus.

Door de lacunes in onze wijk te combineren met de Sprengen en misschien ook de wijk De Naald  komt de mogelijkheid van een buurtbus binnen bereik.

Ofschoon daar nog veel voor moet gebeuren is een belangrijke eis dat zo’n buurtbus bemand wordt met vrijwilligers. Doorvoor zoeken wij kandidaten die bereid zijn tenminste een dagdeel per week de bus te besturen. Naast vrijwilligers uit andere wijken, zou het de wijk sieren als ook een aantal wijkbewoners bereid zijn om een aandeel te leveren.

U kunt zich via het contactformulier aanmelden als mogelijke kandidaat, Alternatief kunt u contact opnemen met Otto Verkerke via e-mail (otto.verkerke@wijkbergenbos.nl) of per telefoon onder nr. 06-1322 06 08.