Skip to main content

Buurtpreventie Alert WhatsApp

Door Gustaaf van den Brand en André Conradi

In de het verleden heeft u over het burgerinitiatief buurt WhatsApp kunnen lezen in ons wijkblad. De politie juicht dit soort initiatieven eveneens van harte toe. In diverse plaatsen en wijken in Nederland blijken de WhatsAppgroepen zeer succesvol te kunnen zijn om de veiligheid in en om de wijken te verbeteren.

De buurapp inonze wijk die wij in 2016 zijn gestart is ondertussen zeer succesvol en heeft een zeer groot aantal leden in onze wijk : elke bewoner van onze wijk die WhatsApp gebruikt kan meedoen!

Ofschoon wij ook al een bewonerscollectief bij Vigilat hebben georganiseerd die dagelijks in onze wijk patrouilleert, blijken er helaas nog steeds vervelende situaties voor te doen die het veiligheidsgevoel in onze wijk aantasten.  Gustaaf van den Brand is de initiator en André Conradi beheerder van de WhatsAppgroep.

Stuur uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar de beheerder van de wijkvereniging en u wordt toegevoegd aan de groep. Doe dat het liefst per e-mail aan het adres bergenbos21@gmail.com (klik op het mailadres om een bericht aan te maken…)

Een groep kan uit maximaal 80 personen bestaan. Indien er zich meer wijkbewoners aanmelden zal de groep gesplitst worden waarbij de beheerder aan de extra groep(en) mee zal doen. Vanwege de grote deelname hebben wij de groep gesplitst in een een noordelijke en zuidelijk deel. Zo blijft er een netwerk ontstaan waarmee de gehele wijk Berg en Bos gedekt is.

Huisregels.
Het is van zeer groot belang dat alle leden van de WhatsAppgroep zich houden aan de huisregels. Het is niet de bedoeling allerlei informatie die niets met de veiligheid in onze wijk te maken heeft te delen. Van groot belang is natuurlijk ook de privacy voor alle deelnemers. Persoonlijke gegevens worden niet verder gedeeld. Bij misbruik van de groepsapp worden de misbruikers definitief uit de groep verwijderd.

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk Berg en Bos.
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief.
  De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan de andere deelnemers
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
 5. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. Doe dit alleen als u dit veilig kunt doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 6. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels en/of wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijk dan wel van meerwaarde is.  Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 10. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact of privéberichten.
 11. De privacy dient gewaarborgd te blijven. Persoonlijke gegevens als het mobiele telefoonnummer mogen niet worden doorgegeven aan anderen.
 12. Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep.

Wij zien uw aanmelding heel graag tegemoet!