Buurtpreventie WhatsApp groep

Door Gustaaf van den Brand

In de wijkbladen nummer 1, 2 en 4 van 2015 heeft u over het burgerinitiatief buurtWhatsApp kunnen lezen. Ook in de landelijke dagbladen en de regionale kranten is er onlangs uitvoerig over geschreven. De politie juicht dit soort initiatieven eveneens van harte toe. In diverse plaatsen en wijken in Nederland blijken de WhatsAppgroepen zeer succesvol te kunnen zijn om de veiligheid in en om de wijken te verbeteren.

Wij zijn er nu ook mee gestart : elke bewoner van onze wijk die WhatsApp gebruikt kan meedoen!

Vanzelfsprekend hebben wij al het bewonerscollectief waardoor Vigilat dagelijks in onze wijk patrouilleert, maar helaas doen zich nog steeds vervelende situaties voor die het veiligheidsgevoel in onze wijk aantasten. Tot nu toe hebben wij nog niet vernomen dat er zich in Berg en Bos al WhatsAppgroepen met dit doel hebben gevormd.  Gustaaf van den Brand is de initiator en beheerder van de WhatsAppgroep.

Stuur uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar de redaktie van de wijkvereniging en u wordt toegevoegd aan de groep. Doe dat het liefst per e-mail aan het redaktieadres van de Wijkvereniging ( redactie@wijkbergenbos.nl ) (klik op het mailadres om een bericht aan te maken…)

Een groep kan uit maximaal 80 personen bestaan. Indien er zich meer wijkbewoners aanmelden zal de groep gesplitst worden waarbij de beheerder aan de extra groep(en) mee zal doen. Zodoende kan er een netwerk ontstaan waarmee de gehele wijk Berg en Bos gedekt is.

 

Huisregels.
Het is van zeer groot belang dat alle leden van de WhatsAppgroep zich houden aan de huisregels. Het is niet de bedoeling allerlei informatie die niets met de veiligheid in onze wijk te maken heeft te delen. Van groot belang is natuurlijk ook de privacy voor alle deelnemers. Persoonlijke gegevens worden niet verder gedeeld. Bij misbruik van de groepsapp worden de misbruikers definitief uit de groep verwijderd.

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk Berg en Bos.
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief.
  De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
         S = Signaleer
         A = Alarmeer 112
         A = App om je waarneming bekend te maken aan de andere deelnemers
         R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
 5. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. Doe dit alleen als u dit veilig kunt doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 6. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels en/of wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijk dan wel van meerwaarde is.  Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 10. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact of privéberichten.
 11. De privacy dient gewaarborgd te blijven. Persoonlijke gegevens als het mobiele telefoonnummer mogen niet worden doorgegeven aan anderen.
 12. Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep.

Wij zien uw aanmelding heel graag tegemoet!

 

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn