Asfalt eruit en klinkers erin?

2 maart 2016

Door Otto Verkerke

Op 19 september 2013 heeft de gemeenteraad het zogenaamde “Herstelplan Wegen” vastgesteld.
Onder dit programma is ook in onze wijk de afgelopen jaren onderhoud gepleegd (Bosweg/Valkenberglaan/Wilslaan). In datzelfde programma stond voor 2016 onderhoud gepland aan wegen in de driehoek Jachtlaan – Roosmale Nepveulaan – Soerenseweg.
Dat onderhoud zou hoofdzakelijk bestaan uit het overlagen van bestaande wegen met asfalt naast herstel- en toevoeging van goten langs die wegen.
Eind 2015 werden wij door de gemeente geïnformeerd dat er een accentverschuiving in dat onderhoud ging plaatsvinden. In het MJOP 2016-2018 Onderhoud Wegen was onder andere een aanbeveling opgenomen om bij aanpak van woonstraten steeds af te wegen of vervanging van asfalt door klinkers een optie is.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn