Skip to main content

Concept Beleidsregel Parkeren 2024

Van donderdag 8 februari 2024 tot en met 21 maart 2024 is het concept van de Beleidsregel Parkeren 2024 voor iedereen in te zien. Gegeven de discussies rond parkeerproblemen in onze wijk door bezoekers van de Apenheul, is het nuttig kennis te nemen van het gemeentelijke beleid inzake parkeren.

Doel van de beleidsregel is nieuwe spelregels vast te stellen over het onderwerp parkeren bij op het moment dat er nieuwbouw in de gemeente Apeldoorn wordt gerealiseerd. De ervaring leert dat ook aan de regel wordt gerefereerd inzake bestaande situaties die veranderen…
In de beleidsregel is opgenomen hoeveel parkeerplaatsen bij verschillende functies moeten worden gemaakt (parkeernormen) en hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met dubbelgebruik en deelmobiliteit bij deze nieuwbouw.

Een kopie van de aankondiging vindt u hier  Aankondiging Gemeente

De concept Beleidsregel Parkeren 2024 is in te zien via de website van de gemeente onder Beleidsnota’s (www.apeldoorn.nl/beleidsnota-s.) en is tevens bijgesloten: Concept Beleidsregels Parkeren 2024