Skip to main content

Contact keuze

Er zijn meerdere manieren om in contact te treden met de Wijkvereniging Berg en Bos. Ten slotte is deze voor u, als wijkbewoner, bedoeld. Daarmee vormt de Wijkvereniging ook een communicatie-route naar vele andere instanties waar u als bewoner van deze Apeldoornse wijk mee te maken kunt hebben.

 

Voordeel voor het contact leggen met instanties via uw Wijkvereniging is dat andere bewoners ook van uw kennis en situatie kunnen leren. Daarnaast en minstens even belangrijk heeft u zelf de steun van die Wijkvereniging en daarmee van uw mede-wijkbewoners om met instanties te communiceren.

Onder het motto “Samen Sterk” kunnen u en uw Wijkvereniging beiden profiteren van goed overleg. En let wel… ook de gemeente Apeldoorn, de provincie Gelderland en andere overheids instanties hebben baat bij dit betere overleg.

 

Maak hieronder graag een keuze met welk doel u wenst contact te leggen. Dan wordt u naar een formulier geleid dat voor dat doel beter geschikt is. Als u aanvankelijk een verkeerde keuze lijkt te hebben gemaakt, kunt u hier terugkeren om die keuze nogmaals te maken.

 

Maak hier uw keuze: