Skip to main content

De Apenheul gaat weer parkeren op de Wilslaan…

Op 22 maart werden Arjan Speelman, Jan Wassink en Otto Verkerke ontvangen op het het stadhuis door wethouder Wim Willems. De reden was onbekend, wij waren verzocht aanwezig te zijn: dat bleef niet lang onduidelijk..

Het college van B&W heeft op 22 maart s’morgens besloten dat de Apenheul de Wilslaan als tijdelijke overloop parkeerplaats met ingang van deze zomer weer mag gaan gebruiken.

Onze bijeenkomst met de wethouder had ten doel dit slechte nieuws met ons te delen. De wijkvereniging is vooraf niet ingelicht over dit voorgenomen besluit van het college. De gemeente stelde dat op 23 maart alle alle bewoners van de wijk Berg en Bos bijgaande Bewonersbrief parkeren Apeldoorn-West zullen ontvangen met uitleg over dit besluit. De inhoud van de brief is geheel voor rekening van de gemeente; de wijkvereniging is hierbij niet geconsulteerd.

De wijkvereniging ervaart dit besluit als totaal onverwacht en beslist ongewenst. Wij beraden ons daarom op vervolgstappen.
Als reden wordt aangegeven dat de tijdelijke parkeerterreinen op de oefenvelden van AGOVV niet langer beschikbaar zijn omdat de tijdelijke overeenkomst van 5 jaar is afgelopen. De gemeenteraad heeft zich achter de wens van het college geschaard om die tijdelijke oplossing tot permanente oplossing te maken. Onderhandelingen tussen AGOVV en gemeente hebben echter niet tot het door de gemeente gewenste resultaat geleid ondanks pogingen van AGOVV om tot een compromis te komen. De gemeente heeft daarom besloten het bestemmingsplan rond de terreinen van AGOVV te herzien om daarna AGOVV te dwingen tot verkoop van twee oefenvelden. Dat scenario gaat – indien überhaupt realiseerbaar- tijd kosten.

In de tussentijd wil de gemeente wel de Apenheul accomoderen, waarbij  de Apenheul  haar bezoekersaantallen niet hoeft in te perken.

De wijkvereniging rapporteert reeds jaren over dit dossier; op deze website is veel documentatie beschikbaar onder de tab Dossiers > Parkeren.