Skip to main content

De circustent van de Koningin Juliana Toren: (ten) einde..

Op 5 november 2015 troffen wij een ongedateerde brief van de gemeente aan in onze postbus inzake “de beslissing op bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een circustent”. De brief refereert aan ons bezwaar gedateerd 20 april 12015.

In deze brief deelt de gemeente ons mee dat ons bezwaarschrift gegrond is verklaard en dat het door ons bestreden besluit wordt herroepen.

 

Via de volgende link kunt u de betreffende brief inzien : Antwoord gemeente inzake circustent KJT

Uit de pers vernamen wij vervolgens dat de gemeente de daad bij het woord gevoegd heeft en de Koningin Juliana Toren gesommeerd heeft de circustent te verwijderen. Dit is net voor de sluiting van het seizoen 2015 op 8 november gebeurd.

De door KJT geplande afsluiting in de circustent werd daardoor in de open lucht uitgevoerd. Mede dank zij de relatief goede weersomstandigheden was dat geen probleem.

De vergunning procedure inclusief bezwaren en uiteindelijke herroeping van het besluit tot vergunning verlening heeft daarmee meer dan een jaar geduurd. Wij hebben in dit hele proces het vervelende gevoel gekregen dat de gemeente vooral de belangen van ondernemers goed gezind assisteert…

Ofschoon wij samen met de milieuorganisaties SWMA en GMF ontvankelijk zijn verklaard en in het gelijk zijn gesteld, werden de bezwaren van individuele bewoners ondanks onze steun niet ontvankelijk verklaard.

Welk effect deze beslissing heeft op een mogelijk vervolg in komende jaren is nog onzeker, maar dat de conclusie van dit langslepende proces van invloed gaat zijn op de beoordeling van mogelijk komende aanvragen is zeker..