Skip to main content

De nieuwe zorg: ‘kiezen op elkaar of kiezen voor elkaar?’

September 2017

Burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en raadsleden uit Apeldoorn gaan vanaf 3 oktober 2017 in zes bijeenkomsten met elkaar in gesprek over hun ervaring de afgelopen jaren met veranderingen in de zorg.
De aanleiding voor deze bijeenkomsten zijn de grote veranderingen in de zorg, de ondersteuning en de verpleging sinds 1 januari 2015. Verpleging, persoonlijke verzorging en langdurige zorg zijn geregeld in de Zorgverzekeringswet. Veel burgers hebben daar dagelijks mee te maken. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners.


Het doel van de verandering was een omslag te maken naar zorg dichtbij:
‘meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders, waardoor de zorg beter en goedkoper zou worden’. Eigen verantwoordelijkheid, meer zelf financieel bijdragen, oplossingen door burgers en hulp door mantelzorgers staan voorop. Het is belangrijk dat mensen die zorg en hulp krijgen, die ze nodig hebben.

De zorg moest anders, beter en goedkoper: is dat gelukt? Wat zijn uw ervaringen? Wat kunnen we leren uit die ervaringen en wat moet verbeterd worden?
Dat zijn de centrale vragen tijdens de zes bijeenkomsten.

Verschillende thema’s komen aan de orde, die steeds worden ingeleid door mensen die weten waarover ze het hebben. Uit eigen ervaring, als mantelzorger, vrijwilliger of als professional. U krijgt ruimschoots de gelegenheid uw inbreng te leveren. Het resultaat van alle bijeenkomsten wordt aangeboden aan de gemeente, raadsleden, (belangen)organisaties en bedrijfsleven, zodat zij daarmee aan het werk kunnen in het belang van de burgers en de lokale samenleving.

In de Agenda bijeenkomsten leest u wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden en wat de onderwerpen per avond zijn. Kies de avond die bij u past of zo dicht mogelijk bij u in de buurt is.
Wij nodigen u van harte uit voor een van de bijeenkomsten.

 

Tekst Brotherwood (een burgerinitiatief en een onafhankelijke nonprofit organisatie : zie onderstaande link)

Website Brotherwood