Skip to main content

Eindelijk een parkeeroplossing?

Door Otto Verkerke

Zoals u ongetwijfeld al heeft kunnen lezen in de media en aankondigingen van gemeente lijkt er een oplossing te komen voor de parkeerproblemen rond Park Berg en Bos en Apenheul. 

B&W hebben besloten twee oefenvelden van AGOVV voor maximaal 120 dagen/jaar in gebruik te nemen als aanvullende parkeerlocatie tijdens hoogtij bezoekdagen aan de Apenheul. Het is de bedoeling dat vooraf bekend wordt welke dagen die parkeerlocatie gebruikt gaat worden zodat de bezoekers al vroegtijdig naar de extra locatie geleid worden.

Deze keuze wordt op 17 november a.s. voorgelegd aan de Raad in een Politieke Markt (PMA)- zie ook de agenda.

Er lagen een aantal mogelijkheden op tafel om de parkeer- en verkeersproblemen op te lossen, zoals een parkeerdek bovenop het parkeerterrein aan de Roosmale Nepveulaan, gebruik van het parkeerterrein van de Julianatoren bij de rotonde aan de Amersfoortseweg, gebruik van oefenvelden bij AGOVV maar ook pendeloplossingen met parkeerterreinen aan de rand van Apeldoorn. De laatste oplossing was niet alleen voor ons maar ook voor de aangrenzende wijken favoriet doordat de verkeersdruk naar park Berg en Bos hierbij aanzienlijk verminderd zou worden.

De gekozen oplossing wekt onvrede bij onze buren in de wijk Brink en Orden. Dit is begrijpelijk daar de toestroom van verkeer door deze wijk niet zal afnemen. Op het kruispunt Asselsestraat – Laan van Spitsbergen zal het nog drukker worden door afslaand verkeer. Hier botst dit plan met de zorgen van de werkgroep Asselsestraat die grote bezwaren heeft tegen de extra toestroom van verkeer. De gemeente belooft echter verkeerskundige maatregelen te nemen op het kruispunt Asselsestraat-Laan va Spitsbergen.  Wat die maatregelen exact inhouden moet nog overlegd en besloten worden. Of al deze maatregelen de verkeersproblematieken rond de ingang van het park, J.C.Wilslaan en rotonde Jachtlaan oplossen valt te bezien. Een winstpunt is wel dat de J.C.Wilslaan in deze oplossing open blijft en niet meer als overloop-parkeerplaats gebruikt mag worden.

De pachters aan de ingang van Park Berg en Bos hebben ook bezwaren tegen de gekozen oplossing, met name tegen het vroegtijdig openstellen van de extra parkeervelden. De bespreking van de voorstellen in de PMA van januari 2016 en het Raadsvoorstel van B&W kunt u in de volgende stukken lezen:  

Verslag PMA Structurele Verkeersoplossing Apeldoorn West

Raadsvoorstel Structurele verkeersoplossing Apeldoorn West

De bespreking van dit besluit op 17 november a.s. in een PMA is intussen bevestigd en wordt gehouden in restaurant de Boschvijver in park Berg en Bos. Van onze kant zullen wij de gang van zaken op die PMA met grote interesse volgen..