Skip to main content

De parkeeroplossing?

Burgemeester en Wethouders hebben een voorlopig besluit hebben genomen over een oplossing van de verkeers- en parkeerproblematiek in Apeldoorn-West. Dat besluit is genomen nadat gemeente een aantal mogelijkheden heeft onderzocht. Er stonden meerdere mogelijkheden ter discussie, zoals een extra parkeerdek op de bestaande parkeerplaats van Berg en Bos, en parkeren op lokaties bij de Julianatoren of op terreinen van AGOVV. Oplossingen middels een transferium buiten de wijken die door de wijkraden zijn ingebracht (onze voorkeur) zijn eveneens beoordeeld. Welke oplossing de voorkeur van B&W heeft is ons nog niet duidelijk.

Er zijn een aantal sessies over de oplossing gepland door gemeente. In de eerste sessie worden de plannen alleen toegelicht (geen inspraakmogelijkheden). Daarna is er een mogelijkheid voor belanghebbenden om hun mening bekend te maken aan de gemeenteraad (wel voorheen afspraak maken!). In maart zal naar verwachting een definitief besluit worden genomen door de gemeenteraad. In bijgaande brief van de gemeente zijn verdere details te vinden:  Presentatie parkeeroplossing Apeldoorn West (Zie ook de agenda hiernaast voor data)

Kijk ook eens onder de menu-tab “Dossiers” > “Verkeer” > “Parkeren” : daar vindt u een uitgebreide historie over dit onderwerp!