Skip to main content

De vereniging tot 2013

De wijkvereniging kent een lange en boeiende geschiedenis en is niet meer weg te denken als belangenvertegenwoordiger van de wijk Berg en Bos. U leest hier hoe de vereniging is georganiseerd en functioneert.

De wijkvereniging Berg en Bos, bestaat al meer dan 30 jaar (zie het historisch overzicht met een lijst van de bestuurders) en is een gezonde belangenvereniging voor de ledenbewoners van de wijk Berg en Bos in Apeldoorn. 

De wijkvereniging is voorstander dat de situatie “wonen in het bos”, dus rust en een “groen karakter”, zoals formeel bepaald in het bestemmingsplan, voortdurend blijft gehandhaafd. Veel activiteiten van de wijkvereniging zijn daarom gericht op het voorkomen van overlast.

Via de website kunt u op de hoogte worden gehouden van de zaken die wat spelen in en rond uw wijk. U kunt eventueel meer informatie vragen bij bestuursleden of het bestuur helpen met informatie en met uw kennis en ervaring.
De wijkvereniging kent meer dan 660 betalende verenigingsleden, waar het bestuur en de commissies actief voor zijn. Daar 80% van de wijkbewoners lid zijn wordt de stem van de wijkvereniging zeer serieus genomen door instanties waarmee wordt overlegd.

Vanwege hun bewezen diensten kent de wijkvereniging bovendien twee ereleden.

De wijk kent 801 “voordeuren”. Vandaar ook de stelling dat ongeveer 80% van alle gezinnen deel uitmaken van de vereniging. Daarnaast heeft de wijkvereniging Berg en Bos van de gemeente Apeldoorn de status van wijkraad, waarin alle ongeveer 2500 wijkbewoners worden vertegenwoordigd.

In de statuten is vastgelegd dat de directe belangen van de wijkvereniging zich niet alleen beperken tot het gebied van de wijk, maar ook gelden tot in de aangrenzende gebieden zoals het park Berg en Bos en het gebied van de Koningin Julianatoren.

Hoewel de wijkvereniging zich op het standpunt stelt dat ondernemers zich in hun belang moeten kunnen ontwikkelen, worden de ontwikkelingen daarvan wel nauwlettend gevolgd. Immers de activiteiten van de ondernemers zijn gericht op recreatie bezoekers en dat kan tot overlast leiden in een woonwijk die juist geriht is op rust en natuur.

Minimaal één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar bestuursmutaties en financiele verantwoording aan de orde komen.  Zowel het jaarverslag als de verslagen van de jaarvergaderingen worden in het wijkblad gepubliceerd. De wijkbladen worden huis aan huis in de wijk verspreid.
De wijkvereniging houdt contact met de wijkbewoners via deze website en via het wijkblad. Jaarlijks worden er van alle activiteiten een verslag gemaakt. Hieronder kunt u de verslagen lezen: