Skip to main content

De verkeer- en parkeeroplossing van de gemeente..?

Door Otto Verkerke

Op 15 december 2015 ontvingen wij van de gemeente uitgebreide informatie over de “Structurele verkeersoplossing Stadsrand Apeldoorn West”.
In het schrijven wordt toegelicht hoe de gemeente denkt de verkeersproblemen rond park Berg en Bos op te lossen die veroorzaakt worden door toestroom van bezoekers naar de Apenheul. Via de volgende link kunt u het collegevoorstel inzien: Collegevoorstel

De wijkvereniging is uitermate ontevreden met dit voorstel…

De overlast van de parkeer en verkeersproblemen zijn intussen een ook probleem geworden voor de aangrenzende wijken geworden en daarmee een probleem wat een groot aantal inwoners van Apeldoorn raakt. Na veelvuldige protesten, bezwaren op plannen en veel overleg heeft de gemeente vorig jaar beloofd met een structurele oplossing te komen. Als interim oplossing is daarvoor dit jaar gebruik gemaakt van een extra parkeergelegenheid op een oefenveld van AGOVV.
Uit het overleg van gemeente met stakeholders kwamen diverse oplossingen naar voren:
Variant 1 – Uitbreiding rond Boschbad met gebruik huidige AGOVV terrein
Variant 2 – Twee terreinen AGOVV structureel in gebruik
Variant 3 – Parkeerdek op bestaand regulier Parkeerterrein Park Berg en Bos
Variant 4 – Parkeerdek op overloopterrein Koningin Julianatoren met korte pendel
Variant 5 – Parkeren op grotere afstand met pendel (A1-locatie of kamp Nieuw Milligen)

De volgende bijlagen horen bij het collegevoorstel die u eveneens kunt inzien : Verkeerskundig Advies ;  Juridisch Advies 

Wij hebben als wijkvereniging vooral ingezet hebben op pendeloplossingen met parkeerfaciliteiten aan de buitenzijde van de stad. Daarmee wordt o.i. het verkeersprobleem en het parkeerprobleem effectief opgelost door de grote verkeersstromen aan de buitenzijde van de stad op te vangen. De pendelservice zou o.i. gratis moeten zijn en alle attracties zowel als bv het stadscentrum, Orpheus,  Omnisport moeten aandoen. Dat zal ongetwijfeld geld kosten maar daar staat tegenover dat er interessante opties voor meerdaags bezoek aan andere culturele, toeristische en sportieve trekpleisters ontstaan. Daarbij kan er bespaart worden op ongetwijfeld hoge kosten van een degelijke verkeersoplossing. De pennestreek die de betrokken technische ambtenaren door de pendeloplossing halen is gebaseerd op  ongemotiveerde risico’s.

De oplossing die ons nu gepresenteerd wordt is verbazingwekkend:
1.    Het onder voorbehoud van een positieve raadsconsultatie kiezen voor een structurele verkeersoplossing op loopafstand van De Apenheul, uitgaande van toevoeging van 300-400 parkeerplaatsen, zonder de natuurfuncties in de omgeving verder aan te tasten.
2.    Deze keuze technisch en financieel uit te werken in de vorm van één of twee varianten:
a-    Structureel blijven benutten van de tijdelijke voorziening plus structureel toevoegen van een tweede veld met 400 maaiveldplaatsen bij AGOVV. Dit kan reeds vanaf het komende seizoen 2016.
b-    De tijdelijke voorziening bij AGOVV in 2016 voortzetten maar na dat seizoen beëindigen en per seizoen 2017 een parkeerdek op het parkeerterrein park Berg en Bos in gebruik te nemen (In getallen: 500 AGOVV minder en 800 dek meer is per saldo 300 dekplaatsen toevoeging)

De verkeersoplossing bestaat volgens de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving van de Gemeente Apeldoorn uit het toevoegen van extra parkeerplaatsen dichtbij de Apenheul. Extra motivatie daarbij is de keuze voor extra parkeergelegenheid op LOOPAFSTAND van de Apenheul…..
Deze oplossingen zijn ons inziens GEEN OPLOSSING maar zelfs vergroting van de verkeersproblemen! Met het creëren van extra parkeergelegenheid zal er nog meer verkeer richting Apeldoorn west trekken.
Voetgangers krijgen na een moeizame tocht per auto richting Apenheul voorrang boven wachtenden die nog in de auto zitten… Dus verkeersoplossing? Absoluut niet, de betreffende eenheid van de gemeente spreekt (naast de intussen alom bekende voorkeur voor fietsers) ook voorkeur uit voor voetgangers. Daarbij wordt de kruising van voetgangers met autoverkeer rond de entree van het park een steeds groter probleem daar de voetgangers voorrang hebben. Een voetgangersbrug of tunnel is het minste wat daar zou moeten gebeuren om dat probleem op te lossen!
Echter de verkeersoplossing kan volgens de gemeente makkelijk plaatsvinden middels wat “linksaffers” bij AGOVV en aan de Wilslaan voor de ingang van de parkeerplaats en hier en daar wat extra verkeerslichten (bv kruising Asselsestraat–Laan van Spitsbergen : als dit zo simpel en effectief is en ook niet zo kostbaar is, waarom is dat dan niet eerder gerealiseerd?

Daarnaast wil onze armlastige gemeente extra geld investeren in een parkeerdek wat notabene het grootste deel van het jaar leeg zal blijven staan. Hoe zij dat wil oplossen blijft ongewis : de bij het voorstel horende financiele paragraaf wordt ons onthouden.

De bestemmingsplan wijzigingen die nodig zijn om een parkeerdek aan de Roosmale Nepveulaan te maken zullen een zware dobber voor de gemeente gaan worden; wijkvereniging een aanwonenden zullen zich met hand en tand verzetten tegen deze oplossing!

Dit kan en mag zo niet gebeuren: de wijkvereniging zal daarom bezwaar aantekenen tegen de voorgenomen keuzes zoals aanbevolen door het gemeentelijke apparaat!