Skip to main content

De website vernieuwd

Deze website van de wijkvereniging wordt volledig vernieuwd. Er wordt daarvoor gewerkt aan een nieuwe versie, waarbij straks ook mogelijkheden komen voor bijvoorbeeld interactie tussen de wijkbewoners.

Ook de adressering zal vernieuwd worden, maar u zult vanzelf worden doorverwezen naar de nieuwe plek…

wijkbergenbos.nl

Ook komt er een optie dat wijkbewoners zullen kunnen inloggen en naar een website-deel worden geleid dat alleen voor geregistreerde leden van de wijkvereniging is bedoeld. 

Ook is de website straks beter te gebruiken met moderne media appratuur als tablets en smartphones.

Verder gaat de indeling veranderen. Er komen minder rubrieken, maar de toegevoegde waarde van de vele bronnen van informatie blijft voorop staan. Met het verdwijnen in voorjaar van 2014 verdwijnen ook vele naslagwerken en dossiers die de afgelopen jaren zijn opgebouwd in deze website.

Ik verzoek u daarom deze maand oktober 2013 te benutten om de informatie waar u belang in stelt vanuit de website te downloaden. Natuurlijk zal ik er naar streven de belangrijke dossiers straks weer terug te brengen in de nieuwe website, maar mogelijk heb ik daarbij andere gedachten dan u. Dus neem het zekere voor het onzekere en download of kopieer de gewenste informatie.

Mocht u overigens wensen of suggesties hebben voor de nieuwe website, dan hoor ik dat graag. Immers de website is er voor u als wijkbewoner en andere belangstellenden voor onze wijk.

Henk Otto

Uw mail svp naar: redactie@wijkbergenbos.nl

Het ontwerp van deze website wordt verzorgd door BriteBlu