Dossiers

Binnen de wijkvereniging Berg en Bos wordt (mee)gewerkt aan diverse projecten in het belang van de bewoners van wijk Berg en Bos.

Geluidsoverlast – er is meegewerkt om een nieuwe gemeente nota geluid en evenementen te ontwikkelen, met als doel voorkomen geluidsoverlast door evenementen in onze woonwijk.

Bestemmingsplannen
In en rond het woongebied is sprake van verschillende bestemmingen. Deze worden o.a. beheerd door meerdere bestemmingsplannen (BP). Bestemmingsplannen dienen regelmatig te worden bijgewerkt vanwege de voortdurend veranderende situatie. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente of van de gebruikers / eigenaren van benoemde gebieden. Verder zijn er diverse beheersplannen.

  • BP Stadsdeel Noordwest o.a. het bewoonde gebied van de wijk – vastgesteld per april 2009.
  • BP Veluwe, het gebied ten westen en noordwesten van de wijk – vastgesteld per augustus 2012
  • BP Paleis Het Loo en Paleispark, ten noorden van de wijk, daarvoor is de procedure in november 2012 gestart
  • BP Laan van Spitsbergen 2, het sportpark van AGOVV en omgeving, daarvoor is de procedure op verzoek van AGOVV in 2008 gestart.
  • BP Park Berg en Bos en omgeving – vastgesteld 19 september 2013
  • BP Koningin Julianatoren, twee bedrijfsterreinen eigendom van KJT, daarvoor is door de gemeente de procedure in november 2012 gestart.

Verder zijn er diverse beheersplannen:

  • Bestemming Natura 2000 – het natuur gebied ten westen van de wijk
  • Bestemming Waterwingebied – in het noordwesten van de wijk
  • Plan Waltersbergje op de Ponstein locatie – voormalige stortplaats Amersfoortseweg

Via de viewer van de overheid zijn de bestemmingsplannen via internet in te zien.

Bewoners

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn